Agenda

Actualiteitendag 3D's voor KCC

Opgelet! Actualiteitendag 3D's voor KCC is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Actualiteitendag 3D's voor KCC

“In een dag op de hoogte van alle wijzigingen, werkwijze en nieuwe doelgroepen!”

Actualiteitendag 3D’s voor KCC medewerkers

Deze actualiteitendag richt zich op de verschillende stelselwijzigingen binnen de sociale zekerheid en de hervorming van de langdurige zorg. De gemeente krijgt meer taken erbij en ook de KCC medewerker moet voorbereid zijn op andere vragen. Tijdens deze actualiteitendag worden deze veranderingen voor de gemeenten toegelicht aan de hand van theorie, praktijkvoorbeelden en casuïstiek. Er worden praktische handreikingen gegeven om zelfstandig in de dagelijkse praktijk om te gaan met deze veranderingen.

Langdurige zorg: van AWBZ naar Wmo

Zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dat willen we allemaal natuurlijk graag. Soms is daar langdurige zorg voor nodig. Dit wordt nu nog betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Onderdelen hieruit gaan over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Denk aan: dagbesteding en allerlei vormen van begeleiding. Het doel van de Wmo is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Eventueel met hulp van familie, buurtgenoten of vrijwilligers. Lukt dat niet, dan kijkt de gemeente welke professionele ondersteuning mogelijk is.

Nieuwe Jeugdwet

Vanaf 1 januari voert de gemeente ook de nieuwe Jeugdwet uit. Het gaat bijvoorbeeld om jeugdhulp, ggz-hulp en kinderbescherming.

Ook hier is het doel: zoveel mogelijk zelf doen, mét hulp uit de omgeving.

Participatiewet

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Hiermee veranderen de spelregels voor het krijgen van een uitkering. Het doel is dat zoveel mogelijk mensen betaald werk kunnen doen. Ook mensen met een arbeidsbeperking. Uiteraard moet het werk wel goed passen. Zijn er aanpassingen, begeleiding of ondersteuning nodig? Dan zorgt de gemeente voor een passende oplossing.

Inhoud

  • Toelichting van de veranderingen in de langdurige zorg, sociale zekerheid en gemeentelijke verantwoordelijkheden. Voorbeelden van burgers met vragen. Hoe worden deze nu opgelost, en wat moeten de gemeenten straks gaan doen?
  • Toelichting op de nieuwe groepen die onder de verantwoordelijkheid van gemeenten komen. Voorbeelden van algemene kenmerken, vragen en oplossingen. Wat kunt u als medewerker hier al voor betekenen?
  • Toelichting op de werkwijze achter de front-office van de gemeenten. Voorbeelden van de nieuwe samenwerking die ontstaat tussen gemeenten en organisaties. Welke betekenis heeft bv. het werken in wijkteams en het werken met 1 gezin-1 plan voor u als * medewerker? Wat is uw rol daarin?

Resultaat

Na afloop van deze actualiteitendag bent u op de hoogte van alle wijzigingen, werkwijze en nieuwe doelgroepen.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor alle KCC medewerkers.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119