Agenda

Actualiteitendag PW reintegratie

Opgelet! Actualiteitendag PW reintegratie is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Actualiteitendag PW reintegratie

In één dag nemen wij u mee door de actualiteiten op het gebied van de Participatiewet doelmatigheid. Er zijn zo veel ontwikkelingen, dwarsverbanden, het één heeft met het ander te maken, er zijn en komen nog de nodige wijzigingen en bovendien zijn de gemeenten zelf aan zet!

Tijdens deze actualiteitendag informeren wij u over de laatste ontwikkelingen. U wordt meegenomen in de beschikbare instrumenten, wij laten de dwarsverbanden zien en u kunt ervaringen delen. Belangrijkste doel van de Participatiewet is het voorkomen van de instroom, realiseren van uitstroom en dat voor een bredere doelgroep. Ga er maar aan staan!

Programma op hoofdlijnen

 • korte terugblik Participatiewet, wat zijn de belangrijkste veranderingen
 • wet wijziging PW in verband met harmonisatie instrumenten en Verzamelwet 2016
 • nieuwe doelgroepen in de PW (voormalig Wajong en WSW)
 • wet Banenafspraak, quotumwet, beoordeling arbeidsvermogen
 • de instrumenten
 • loonkostensubsidie
 • beschut werk
 • no risk polis
 • mobiliteitsbonus
 • scholing
 • de praktijk
 • case Súdwest-Fryslân, programma werken, samenwerking met andere afdelingen
 • wat speelt er bij uw gemeente / best practices
 • Werkbedrijf
 • Participatiewet in een groter economisch verband
 • Participatiebudget / budget sociaal domein
 • discussie / vragen

Uw investering

Die bedraagt slechts € 425,- p.p. incl. koffie/thee, lunch, reader en cursusmateriaal. De gemeente kan de BTW verrekenen met haar BTW compensatiefonds.

Gratis gebruik van ons expertisecentrum

Tot drie maanden na de cursus mag u kosteloos vragen aan ons voorleggen, voor zover redelijkerwijs per mail of telefoon te beantwoorden.

Best Practices ook incompany

Deze cursusdag kunnen we ook bij u incompany verzorgen. Specifiek gericht op uw eigen praktijk en uitwisseling van ervaringen en best practices. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een opleidingsvoorstel op maat.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten