Incompany training

Adviseur ruimtelijk domein is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Adviseur ruimtelijk domein

Voor deelnemers die zich verder willen bekwamen en verdiepen in het werkveld omgeving starten wij in februari 2016 de opleiding Adviseur Ruimtelijk Domein. Naast het opdoen van vakkennis staat ook het oefenen met en het werken aan uw vaardigheden en competenties centraal. Het programma beslaat 4 maanden (1 lesdag per week, totaal 12 dagen) waarin inhoudelijke- en vaardigheidstrainingen elkaar afwisselen.

Het werkveld omgevingsrecht is nog nooit zo in beweging geweest als nu. Beschouwde men milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water en natuur altijd als aparte vakgebieden, nu wordt het werkveld omgeving en het omgevingsrecht steeds vaker als een onlosmakelijk geheel gezien. De komende Omgevingswet, die alle wet- en regelgeving binnen het omgevingsrecht moet gaan bevatten, zal deze ontwikkeling alleen maar verder versterken. U komt er dus niet meer met alleen kennis over een enkel vakgebied. Het gaat om het grotere geheel en de samenhang. Maar nog veel belangrijker is het kunnen toepassen in eigen praktijk. Ongetwijfeld heeft u in uw dagelijkse werkpraktijk te maken met omgevingsvraagstukken die vragen om een integrale oplossing en waarbij u moet kunnen schakelen met diverse disciplines.

Met deze opleiding krijgen professionals inzicht en visie in het complexe werkveld omgeving. De opleiding Adviseur Ruimtelijk Domein ontwikkelt deelnemers op inhoudelijk en op persoonlijk vlak. De deelnemer functioneert zelf als regisseur en speelt een proactieve rol bij het inrichten, maar ook laten slagen van het studiejaar.

Programma

Een belangrijk aspect van de opleiding is een door uzelf ingebrachte casus, die als rode draad door de opleiding loopt. Deze casus wordt gedurende de lessen uitgewerkt en gepresenteerd in het eindgesprek. Wij helpen u met bepalen van de juiste casus. De opgedane vakkennis en resultaten van uw vaardigheidstrainingen kunt u gelijk verwerken in uw opdracht. Daarom is het eindresultaat direct toepasbaar voor uw organisatie! U functioneert zelf als regisseur en speelt een proactieve rol bij het inrichten, maar ook bij het laten slagen van uw opleiding.

Daarnaast ligt de focus van de opleiding op het ontwikkelen van uw competenties (vaardigheden) en de verschillende rollen van een adviseur (onderzoeker, regisseur, verbinder). Er is veel aandacht voor uw ontwikkeling en de mogelijkheden om in de praktijk te oefenen met nieuwe kennis en vaardigheden. Ook de coaching door de docent en de intervisie met medecursisten spelen hierin een belangrijke rol.

Resultaat

Met deze opleiding verwerft u als professional de nodige inzichten en leert u ook een visie te ontwikkelen op het complexe werkveld omgeving. U heeft competenties weten te ontwikkelen waarover een gekwalificeerd adviseur dient te beschikken. Ook weet u de juiste partijen in te schakelen in besluitvormingsprocessen en fungeert u als adviseur als een spin in het web van complexe (ruimtelijke processen). U overziet het krachtenveld waarin u participeert en weet de informatie die voor u van belang is te verzamelen en te filteren. Uw adviezen worden waardevoller.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in de brochure en het rooster voor de opleiding Adviseur Ruimtelijk Domein? Vul hier uw gegevens in. U ontvangt de brochure en het rooster per mail.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met onze manager opleidingen, Marieke van Leeuwen.

Locatie

Deze twaalfdaagse opleiding start op dinsdag 6 september 2016 en wordt gegeven bij Van der Valk Breukelen, op loopafstand van het NS-Station en voldoende gratis parkeerplaatsen voor de deur. De cursustijden zijn van 09.30 -16.30 uur inclusief pauzes.

Uw investering

U betaalt slechts € 3.495,- p.p. excl. btw. Dit is incl. koffie/thee, lunch maar exclusief € 125,- voor het lesmateriaal. De gemeente kan de BTW verrekenen met haar BTW-compensatiefonds.

Docenten

De lessen worden gegeven door specialisten uit het ruimtelijk werkveld waaronder projectleiders, processpecialisten maar ook wetgevingsjuristen. Daarnaast worden de lessen verzorgd door diverse vaardigheidsdocenten.

portret van Harry Ploeg

Voor info neem contact op met:

Harry Ploeg

manager opleidingen

06-82868847