Agenda

Bbz kwaliteitsdagen 2022

 • 10-05-2022 17-05-2022
 • 09:30 - 16:30 uur
 • Utrecht, 2 dagen

Bbz kwaliteitsdagen 2022

Opscholing, actualiteiten en verdieping

Bbz 2022

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 is op diverse onderdelen gewijzigd, waaronder de financiering van de regelgeving, de mogelijkheden van om-niet verstrekkingen en een gefaseerde afbouw van de doelgroep oudere zelfstandigen. In deze cursus wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen in het Bbz 2004 en afstemming op de praktijk.

Resultaat van adequate Bbz-toepassing

 • voorkomen instroom Participatiewet
 • behoud van werkgelegenheid en bedrijvigheid
 • preventie van ernstige schulden en faillissementen
 • bij starters: uitstroom Participatiewet (Bbz is een re-integratie-instrument)

Programma dag 1

Ochtend:

 • Relevante Wet- en regelgeving in volgelvlucht
 • Het begrip zelfstandige
 • Hamvraag in het Bbz: de levensvatbaarheid
 • De pré-starter: reïntegratie-aspecten Bbz
 • De startende zelfstandige
 • De gevestigde zelfstandige
 • De oudere zelfstandige
 • De beëindigende zelfstandige
 • Vermogen en inkomen

Middag:

 • Vermogen en inkomen
 • Uitkering voor levensonderhoud
 • Bedrijfskapitaal
 • Uitkering ‘om niet’
 • Rentekwijtschelding
 • Uitstel of verlaging van aflossing
 • Terugbetaling bij beëindiging bedrijf

Casus: berekening van uitkering om niet

 • Meer zicht op levensvatbaarheid
 • Mogelijkheden Bbz bij schulden en sanering
 • (Dagelijkse) praktijkzaken

Programma dag 2

Ochtend:

 • Inhoud van een jaarrekening
 • Het lezen van een balans met:
  • uitleg van kengetallen: werkkapitaal, liquiditeit en solvabiliteit
 • Het lezen van een resultatenrekening
  • uitleg van kengetallen: brutowinstmarge, productiviteit en rentabiliteit

Vertaling naar:

 • Waarderingsgrondslagen Bbz
 • Nadere uitleg art. 8 Bbz
 • (vermogensvaststelling) en art. 3 Bbz vermogensgrenzen
 • Vermogensvaststelling bij verschillende ondernemingsvormen

Middag:

 • Benodigde informatie voor het vaststellen van het inkomen
 • Heronderzoeken Bbz
 • Berekening van de jaarnorm
 • Berekening van het bedrag ‘om niet’
 • Rentereductie en definitieve vaststelling uitkeringsrecht
 • Terugvordering Bbz
 • (Dagelijkse) praktijkzaken

Rode draad

 • Deelnemersvragen en praktijkkwesties
 • Actuele stand van zaken

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 795,- per persoon. Bij dit bedrag is het cursusmateriaal inbegrepen. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten