Agenda

Beslag onder de Participatiewet

Opgelet! Beslag onder de Participatiewet is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Beslag onder de Participatiewet

Actualiteitencollege Beslag

Over het algemeen wordt de beslagvrije voet helaas te weinig correct toegepast. Bij de herziening van de Wet maatregelen WWB speelt de wijze van toepassen van de beslagvrije voet in het kader van de Participatiewet een belangrijke rol.

Tevens is bij de invoering van de Participatiewet de herziening van het artikel over de beslagvrije voet in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering opgeschort en op een merkwaardige wijze gerepareerd tot een voorgenomen wetswijziging op 1 juli 2015.

Tijdens dit actualiteitencollege wordt u volledig bijgepraat en kunt u met de nieuwe wetgeving aan de slag.

Deelnemers

Eenieder die bij de uitvoering van de Participatiewet te maken heeft met de beslagvrije voet.

Datum, locatie

In overleg.

Programma

Gericht op actuele ontwikkelingen en recente jurisprudentie!

Kern van de training wordt gevormd door:

 • De systematiek van de berekening van de beslagvrije voet
 • Verlaging van de beslagvrije voet
 • Ophogingscomponenten: Woonlast, Zorgpremie, Kindgebonden budget
 • Berekening beslagvrije voet per 1 januari 2015 en vanaf 1 juli 2015
 • Beslagrecht versus overgangsrecht Participatiewet
 • Gevolgen van de Participatiewet voor de beslagvrije voet: WHK, KGB en de Kostendelersnorm
 • Bescherming door de beslagvrije voet
 • Beslagvrije voet bij verblijf in buitenland
 • Verdeling van de opbrengst uit beslag
 • Voorrechten en voorrang

Met tevens aandacht voor de volgende onderwerpen betreffende het beslag en incasso die aan de orde komen zijn:

 • Vorderingen en Titels
 • Rechterlijke uitspraak - Dwangbevel
 • Bestuursrechtelijke geldschulden en titel 4.4 Algemene wet bestuursrecht
 • Invorderingswet 1990 – Welke belastingvordering hebben echte voorrang
 • Conservatoir beslag
 • Executoriaal beslag
 • Beslag op vermogensbestanddelen: Onroerend goed – Auto’s – Geldbedragen
 • Verrekening
 • Beslag op (periodiek) inkomen
 • Bevoegdheid vereenvoudigd derdenbeslag d.m.v. kennisgeving
 • Betekening via deurwaarder
 • Verjaring: verschil en overeenkomsten BW en Bestuursrecht
 • Incasso- en kwijtscheldingenbeleid
 • Beleidsregels
 • Informatiebevoegdheid o.g.v. artikel 63 en 64 Participatiewet
 • Gebruik SUWI-net voor debiteuren niet meer in uitkering
 • Invloed van de WSNP (en het minnelijk traject) op invorderingsbevoegdheid
 • Invordering in het buitenland

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

portret van docent Peter Kuus

Uw docent

Peter Kuus

Mr. P. Kuus, een gekend praktijkdeskundige met een schat aan ervaring, didactisch en inhoudelijk een kei.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119