`

Incompany training


Erfgoedwet

ochtend: Wet- en regelgeving (Rijks)monumenten

In 2016 is de Erfgoedwet (Ewg) in werking getreden. Deze wet vervangt naast een aantal andere regelingen, grote delen van de Monumentenwet 1988. Behalve actualisatie is er ook sprake van een aantal (ingrijpende) wijzigingen. Het gaat dan onder meer om instandhoudingplicht, certificeringsstelsel, de aanwijzing, het leeftijdscriterium etc. De Erfgoedwet is opgesteld vanuit de visie (en wens) dat de inwerkingtreding gelijktijdig met de Omgevingswet plaats zou vinden. Omdat dit op zijn vroegst op 1 januari 2022 zal gebeuren zijn delen van de Monumentenwet nog van kracht en geldt onder meer de wijzigingen aan een monument de vergunningplicht uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nog gedurende deze periode. Dit betekent tevens dat het overgangsrecht nog onduidelijk is en veel vragen oproept. Tijdens dit onderdeel worden de vigerende en komende regels toegelicht, met accent op de positie, rol en verantwoordelijkheden van de gemeente. Daarbij zal ook ingegaan worden op:

 • de specifieke regelgeving voor provinciale en gemeentelijke monumenten;
 • de relatie met de Crises en herstelwet (Chw);
 • de van toepassing zijnde procedures;
 • de advisering door de wettelijk adviseurs, waaronder de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed;
 • de relatie met het vergunningsvrij bouwen;
 • de regels, verplichtingen en verantwoordelijkheden ten aanzien van toezicht en handhaving.

Praktijkopdrachten, casuïstiek en vragen

Op basis van de theorie en uitleg in het ochtendprogramma worden in dit dagdeel diverse concrete praktijksituatie behandeld, waarbij niet alleen de juridische insteek van belang is, maar ook de beleidsmatige en inhoudelijke beoordeling een plek krijgt. Belangrijke thema’s die hierin verwerkt zijn:

 • wanneer is sprake van een ingrijpende wijziging?;
 • wanneer is sprake van wijziging van ondergeschikte aard?;
 • wat is gewoon onderhoud?;
 • wat is de positie van de rechthebbende/gebruiker bij aanwijzen, intrekking etc.?;
 • wat betekent de participatie- en innovatiegedachte uit de Omgevingswet voor de toekomst van het cultureel erfgoed?;
 • hoe motiveer je een afwijking van het advies van de rijksdienst?;
 • hoe gaat de gemeente om met de bruidsschat (onderdeel monumenten);
 • wat legaliseer je wel en wat niet?;
 • uiteraard alle vragen uit de praktijk.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training enkel incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten