`

Incompany training


Kennisscan Burgerzaken

Individuele 0 meting

De Marienburggroep biedt een digitale kennisscan Burgerzaken aan die betrekking heeft op alle Mbo-4 modules. Van alle 16 thema’s krijg je 5 vragen per thema. Totaal 80 vragen. Hiervoor krijg je 120 minuten de tijd. De scan geef je inzicht in jouw ontwikkelpunten. Het is enkel een peilinstrument, want er worden maar enkele vragen per module gesteld.

De kennisScan kan op de werkplek of thuis worden gemaakt door het beantwoorden van gesloten vragen. Daarbij is het toegestaan om alle beschikbare hulpmiddelen, zoals handboeken en websites te raadplegen.

De medewerker krijgt na afloop een scorepercentage per module plus het aantal vragen dat goed, gedeeltelijk goed en fout is beantwoord. Bij elke vraag zijn het gegeven antwoord en het juiste antwoord direct na afloop op te vragen. Ook bevat elke vraag leerzame feedback en een vermelding naar de bijbehorende module.

Het is mogelijk om overzichten met resultaten (per medewerker, maar bijvoorbeeld ook per afdeling) samen te laten stellen.

Kennisscan Burgerlijke stand

Deze bestaat uit de modules Afstamming (M5), Naamrecht (M6), Huwelijk & geregistreerd partnerschap (M7), Nationaliteit (M8), en Overlijden (M10).

Kennisscan Brp

Deze bestaat uit de modules Systematiek gegevensverwerking (M4), Migratie (M9), Gegevensverstrekking & privacybescherming (M11), en Adresonderzoek & adreskwaliteit I (M14).

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de kennisscan? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten