Agenda

Leergang Handhaving

Opgelet! Leergang Handhaving is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Leergang Handhaving

In het kader van een optimale, rechtmatige en efficiënte toepassing van de Participatiewet, het voorkomen van fraude alsmede de aanpak van fraudesignalen biedt de MariënburgGroep een vijfdaagse leergang rechtmatigheid en handhaving in de bijstand aan.

Bezuinigingen en uitkeringsaanvragen nemen toe. Van het personeel wordt verwacht dat zij alert zijn op fraudesignalen en deze ook gericht weten aan te pakken. De wil en het rechtvaardigheidsgevoel zijn er maar vaak ontbreken de kennis en tools.

Deze leergang is speciaal gericht op medewerkers van sociale diensten, van klantmanagers tot handhavingsmedewerkers. Op het gebied van handhaving staat het ene onderdeel niet los van het andere. Onderzoeken rechtmatigheid dienen conform de wet- en regelgeving plaats te vinden.

Opzet

Tijdens deze vijf daagse leergang worden alle relevante wet- en regelgeving, de benodigde bevoegdheden, de rechten en plichten, waarmee men als handhaver in de praktijk te maken krijgt behandeld.

U bent na de leergang in staat deze relevante wet en regelgeving te vertalen naar de praktijk en een goed en gedegen onderzoek te verrichten en vervolgens een gemotiveerd (juridisch juist) besluit te nemen.

Na het afronden van de leergang is elke deelnemer in staat om de verschillende vormen van fraude te herkennen, daar de benodigde onderzoeksmethode op toe te passen en afhankelijk van het soort fraude een volledig rechtmatigheidsonderzoek te verrichten. De deelnemer weet van welke bevoegdheden men gebruik kan en/of dient te maken.

Een van de onderzoeksmethode, zijnde het afleggen van een huisbezoek, zal uitgebreid worden behandeld, de voorbereiding, de uitvoering en het rapporteren. Een essentieel onderdeel is het opstellen van de rapportage waarin men al het verkregen bewijs logisch en chronologisch verwoord waarna een samenvatting en conclusie volgt waarbij men gebruik maakt van de actuele jurisprudentie.

De deelnemer zal in staat zijn om de aangereikte technieken in te zetten tijdens (confronterende) gesprekken en daarbij de juiste open vragen te stellen, de regie te houden en de verkregen informatie op de juiste manier middels een ondertekende verklaring op te nemen.

Resultaat

Na de leergang kunt u :

  • De juiste wet en regelgeving toepassen;
  • De verschillende fraude vormen herkennen en de passende onderzoeksmethode toe te passen;
  • Bent u bekend met de bevoegdheden, rechten en plichten;
  • In staat een gedegen administratief (voor)onderzoek te verrichten;
  • Een volledig huisbezoek af te leggen en deze te vertalen in een rapportage;
  • Buuronderzoek houden;
  • Afnemen van een getuigenverklaring en voorzien van redenen van wetenschap;
  • Een volledig, juridisch juist en gemotiveerde rapportage opstellen.

Locatie

Deze vijfdaagse opleiding wordt gegeven bij Van der Valk Breukelen, op loopafstand van het NS-Station en voldoende gratis parkeerplaatsen voor de deur. De cursustijden zijn van 09.30 -16.30 uur inclusief pauzes.

Cursusdagen

dag 1 7 maart 2017 Wetgeving
dag 2 8 maart 2017 Bevoegdheden, rechten en plichten
dag 3 15 maart 2017 Onderzoek
dag 4 16 maart 2017 Huisbezoek
dag 5 23 maart 2017 Rapportage en besluit

Dag 6, Learning on the Job, Optioneel om samen met de cursusleider een dag (8 uur) of dagdeel (4 uur) de opgedane kennis in de praktijk uit te voeren. De cursist zal individueel worden gecoacht en worden begeleid door een ervaren handhaver op de onderdelen uit deze leergang. Zoals het gezamenlijk voeren van een rechtmatigheidsgesprek, het uitvoeren van een huisbezoek en of het opstellen van een rapportage.

download brochure

Voor een uitgebreide programma beschrijving kunt u de brochure downloaden.

Deelnemers

De leergang handhaving is bedoeld voor inkomensconsulenten, klantmanagers, fraudepreventiemedewerkers, (aankomend) handhavers en in het bijzonder voor medewerkers die al langer op het gebied van handhaving werkzaam zijn biedt deze opleiding nieuwe inzichten.

Om mee te kunnen komen met het tempo en het niveau van de opleiding, is een mbo+/hbo werk en denkniveau vereist.

Daarnaast is het essentieel dat u op de hoogte bent en beschikt over tenminste basiskennis van de Participatiewet.

Uw investering

U betaalt slechts € 1.695,- p.p. excl. btw. Dit is incl. koffie/thee, lunch en het cursusmateriaal. De gemeente kan de BTW verrekenen met haar BTW-compensatiefonds.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119