STAP-budget aanvragen

Op deze pagina vindt u alle informatie over hoe u het STAP-budget kunt aanvragen.

Hoe vraagt u het STAP-budget aan?

Stap 1. Kies uit ons aanbod een opleiding, cursus of e-learning die in aanmerking komt voor het STAP-budget. De opleidingen die aanmerking komen voor het STAP-budget staan op de pagina opleidingen STAP-budget. Schrijf u in en vermeld in het opmerkingenveld van het inschrijfformulier dat u wilt deelnemen met het STAP-budget. Vermeld ook in het opmerkingenveld de volgende gegevens:

  • Privé woonadres
  • Geboortedatum

Stap 2. Wij verwerken uw inschrijving. Na de inschrijving ontvangt u van ons het STAP-aanmeldingsbewijs. Deze heeft u nodig voor uw STAP-aanvraag bij UWV.

Stap 3. Wanneer de aanvraagperiode is gestart (de eerstvolgende keer is dinsdag 28 februari 2023 vanaf 10.00 uur) logt u in op het STAP-portaal van het UWV met uw DigiD en uw STAP-aanmeldingsbewijs. U vraagt het STAP-budget aan. Als uw aanvraag is toegekend, ontvangt u bericht van het UWV.

Stap 4. Wij verrekenen het toegekende STAP-budget met de kosten voor de opleiding of cursus.

Wordt uw subsidie-aanvraag niet goedgekeurd? Dan vernemen wij dit graag en vervalt uw inschrijving. U loopt dus geen enkel risico.

Vanaf wanneer kan ik STAP-budget aanvragen?

Het STAP-budget kan in 5 aanvraagtijdvakken aangevraagd. Het is belangrijk dat de opleiding minimaal 4 weken na uw subsidieaanvraag start. De opleiding start uiterlijk 3 maanden na het betreffende aanvraagtijdvak.

  Aanvraagtijdvak 17 maart 2023: De opleiding start na 28 maart 2023. De opleiding start vóór 30 juli 2023.  

Voorbeeld: Heeft u budget aangevraagd op 17 maart, dan start de opleiding ná 28 maart (4 weken na de aanvraagdatum) en uiterlijk op 30 juli 2023 (3 maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak maart-april).

Wanneer komt u in aanmerking voor het STAP-budget?

U kunt een STAP-budget toegewezen krijgen als u:

  • tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent;
  • in loondienst werkt, ondernemer bent of momenteel geen werk hebt;
  • burger van de Europese Unie bent;
  • de afgelopen twee jaar minstens zes maanden verzekerd bent geweest voor volksverzekeringen;
  • geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijsfinanciering ontvangt (met uitzondering van LLLK);
  • dit kalenderjaar nog geen STAP-budget hebt gekregen en er nog budget is;
  • voor de opleiding STAP-budget kunt krijgen (volgens het scholingsregister van DUO).

In totaal gaat het om een subsidie van € 200 miljoen euro, die gelijkelijk verdeeld wordt over vijf periodes. Elke oneven maand start er een nieuwe termijn. Dat betekent dat de bodem van deze subsidiepot periodiek bereikt wordt. Wacht dus niet te lang met het indienen van uw aanvraag, anders loopt u het risico dat de pot al leeg is.

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten