Agenda

Wet Taaleis

Opgelet! Wet Taaleis is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Wet Taaleis

Per 1 januari 2016 is de Wet taaleis een feit. Gemeenten moeten steeds meer doen met minder geld en worstelen met deze nieuwe wet. Hoe kan deze wet worden uitgevoerd, zonder personeel (en burgers) onnodig veel te belasten? Hoe kunnen beschikbare middelen efficiënt worden ingezet? En hoe kan deze wet helpen om taalbeheersing te bevorderen en (arbeids)participatie te vergroten? Deze cursus biedt praktische handvatten en bevorderd een praktijkgerichte uitvoering met oog voor juridische kaders waarbinnen het college de wet moet uitvoeren.

Wet taaleis

Voor deelname aan de arbeidsmarkt is taalbeheersing cruciaal. Beheerst men de Nederlandse taal onvoldoende, dan is en blijft men veelal afhankelijk van bijstand. Ook draagt taalbeheersing bij aan maatschappelijke participatie in bredere zin.

Daarom krijgen gemeenten en bijstandsgerechtigden te maken met de Wet taaleis. Gemeenten hebben vanaf 1 januari 2016 een wettelijke plicht om te controleren of bijstandsgerechtigden in voldoende mate hun wettelijke inspanningsverplichting nakomen om de Nederlandse taal te leren op een wettelijk verplicht niveau. Wanneer een bijstandsgerechtigde deze wettelijke inspanningsverplichting onvoldoende nakomt, dan heeft dit gevolgen voor zijn of haar uitkering, in sommige gevallen langdurig.

Leerdoelen

Na deelname weet de cursist:

  • wat de doelgroep is, betreffende de Wet taaleis;
  • de relatie van de Wet taaleis met de Wet inburgering en overige wetgeving;
  • de gevolgen van de Wet taaleis bij zowel nieuwe aanvragen als voor het zittende bestand;
  • hoe beoordeeld kan worden of een bijstandsgerechtigde voldoet aan de Wet taaleis;
  • hoe te handelen wanneer een bijstandsgerechtigde niet voldoet aan de Wet taaleis (inclusief mogelijkheden voor ontheffing) en wat de gevolgen zijn voor het recht op bijstand;
  • het juridisch kader rondom (langdurige) maatregeloplegging bij niet-nakoming van de wettelijke inspanningsverplichting (al dan niet in het kader van een taaltraject of een WI-traject)
  • wat valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant en wat valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente (inclusief het aanbieden van taaltrajecten);
  • de betekenis van de juridische kaders voor re-integratietrajecten en de doorwerking hiervan in de Wet taaleis

Een praktijkgerichte uitvoering is hierbij steeds het uitgangspunt. Hoe kunnen op een efficiënte manier taalbeheersing en (arbeids)participatie worden bevorderd?

Doelgroep

Deze cursus is met name geschikt voor klantmanagers/ consulenten, die belast zijn met de uitvoering van de Participatiewet. Dit kunnen zowel inkomensconsulenten als klantmanagers werk zijn.

Deelname kan ook waardevol zijn voor andere medewerkers, die te maken krijgen met de Wet taaleis, zoals juridisch kwaliteitsmedewerkers en beleidsmedewerkers.

Uw investering

Die bedraagt slechts € 225,- p.p. Dat is inclusief onbeperkt koffie/thee, reader en cursusmateriaal. De gemeente kan de BTW verrekenen met haar BTW-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119