Gerben de Boer

Gerben was recent werkzaam als afdelingshoofd Sociale Zaken en hoofd Wmo. Thans Beleidsmedewerker Sociaal Domein, Wmo, Participatiewet & Economische Zaken alsmede lid en plaatsvervangend voorzitter van verschillende bezwaarschriftencommissies. Maar bovenal een zeer ervaren trainer en docent in het sociaal domein, Wmo 2015, PW en Awb.