`

Gerben de Boer

Gerben was recent werkzaam als afdelingshoofd Sociale Zaken en hoofd Wmo. Thans Beleidsmedewerker Sociaal Domein, Wmo, Participatiewet & Economische Zaken alsmede lid en plaatsvervangend voorzitter van verschillende bezwaarschriftencommissies. Maar bovenal een zeer ervaren trainer en docent in het sociaal domein, Wmo 2015, PW en Awb.

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten