Incompany training


Masterclass Bestuursrecht

 • Bent u (voldoende) op de hoogte van inhoud, werking en strekking van de Awb?
 • Heeft u het te druk om dagelijks de Awb-ontwikkelingen bij te houden?

Het takenpakket van gemeenten is fors uitgebreid als gevolg van de invoering van Jeugdwet, Participatiewet en (nieuwe) Wet maatschappelijke ondersteuning. En daarmee is ook de werking van de Awb uitgebreid. Tal van beschikkingen zijn op deze wetten gebaseerd, met aansluitend de mogelijkheid van bezwaar en beroep ingevolge de Awb. Hoe is het om hulpverlener te zijn in een politiek – bestuurlijke en algemeen – juridische omgeving?

De ervaring leert dat het naast een drukke werkpraktijk welhaast onmogelijk is om de ontwikkelingen op het gebied van zowel wetgeving als rechtspraak Awb bij te houden.

Om aan die kennisbehoefte tegemoet te komen, heeft MariënburgGroep een speciale op maat gesneden Masterclass Bestuursrecht ontwikkeld.

Waarom

Al (bijna) 25 jaar is de wet gestaag uitgebouwd, enerzijds via tranches en anderzijds via enkelvoudige wetswijzigingen. Daarnaast heeft de bestuursrechter in een onophoudelijke stroom de Awb voor de praktijk uitgelegd. Van personen die bij een overheid werken (bijvoorbeeld een gemeente) mag en moet worden verwacht dat zij op de hoogte zijn van de inhoud, werking en strekking van de Awb.

Binnen diezelfde overheidslichamen zijn er functies waarvan duidelijk is dat daarvoor meer nodig is dan algemene kennis van de Awb. Hierbij kan worden gedacht aan functies op juridische zaken, juridische control, secretariaat bezwaarschriften en juridische adviesfuncties. Voor hen geldt dat diepgaande kennis over een aantal onderdelen en leerstukken vereist is, wil gesproken kunnen worden van een adequate en verantwoorde uitoefening van hun functie.

Opzet

Uw werkpraktijk staat centraal. Door u ingebrachte casuïstiek is onderdeel van het programma. We bespreken veel jurisprudentie gerelateerd aan uw werkpraktijk. Vooraf doen we daarom een intake. Met behulp daarvan is optimale maatwerking en daarmee een optimaal leerresultaat haalbaar.

Tijdens deze Masterclass zal de Awb als geheel, maar ook themagewijs met de deelnemers worden doorgenomen. Daarbij zal worden uitgegaan van de werkpraktijk en interessesfeer van de deelnemers. We gebruiken de omvangrijke en unieke jurisprudentiedatabase die de docent in eigen beheer heeft ontwikkeld. De Masterclass is verdeeld over 2 dagen. Aan het eind van de eerste dag zal aan de deelnemers een huiswerkopdracht worden uitgereikt, met de vraag om deze uit te werken.

Voor u?

 • U kent de Awb en de juridische omgeving waarin u dagelijks werkzaam bent.
 • U heeft behoefte aan het behandelen van op de praktijk toegespitste vraagstukken, casussen, voorbeelden en jurisprudentie met
 • een interactieve en persoonlijke methodiek, dat wil zeggen geen hoorcollege, maar actief meedenken, discussie en meedoen.
 • U wilt een verdieping waardoor u nog beter in staat bent om te adviseren in complexe situaties.

Programma

De leerstof wordt afgestemd op de praktijk van de deelnemers, waarbij in elk geval de volgende thema’s en onderwerpen zullen worden behandeld:

 • Stand van zaken ontwikkeling Awb
 • Gevormde rechtspraak over de basisbegrippen aanvraag, besluit, belanghebbende
 • De relativiteitseis en de correctie – Widdershoven
 • Aandachtspunten voor het ontvangen en verzenden van juridisch relevante stukken
 • Elektronisch bestuurlijk verkeer: do’s en don’ts
 • Beslistermijnen, incidenten, de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen
 • Rechtsbescherming: van objectieve naar subjectieve aanpak
 • Hoe om te gaan met de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure
 • Handhaving, in het bijzonder de last onder dwangsom en de invordering van verbeurde dwangsommen
 • Behandeling van bezwaarschriften
 • Finale geschilbeslechting in een politiek – bestuurlijke omgeving
 • Bestuursschaderecht, en de nieuwe verdeling van rechtsmacht als gevolg van de invoering van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
 • Actuele ontwikkelingen
 • Vragen van deelnemers
 • Casusbehandeling

Resultaat

Na deze Masterclass bent u op de hoogte van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie. U kunt dat nu ook toepassen in uw eigen werkpraktijk. De kwaliteit van uw juridische advisering is daardoor (nog) hoger!

Deelnemers

Dee Masterclass is bedoeld voor medewerkers bij een (lagere) overheid die beschikken over basiskennis van de Awb en voor wie het voor hun functie van belang is dat zij beschikken over actuele kennis van wetgeving en rechtspraak hierover én waardoor zij in staat zijn om te adviseren over de toepassing ervan in de meer complexe situaties.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 795,- p.p. inclusief lunch, koffie/thee, cursusmateriaal. Een deelnamecertificaat is facultatief. BTW is verrekenbaar met het BTW-compensatiefonds voor gemeenten.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training enkel incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten