Agenda

Opleiding tot Wmo consulent

 • 02-09-2024
 • 09:30 - 16:30 uur
 • Utrecht, 8 dagen

Opleiding tot Wmo consulent

De 8-daagse opleiding tot Wmo consulent is een praktijkgerichte opleiding om aan de slag te gaan in het werkveld van de Wmo. Ben je een beginnende Wmo consulent of wil je jezelf omscholen tot Wmo-consulent dan is deze opleiding zeer geschikt. Je ontwikkelt je met deze opleiding tot Wmo consulent. We maken de vertaling van wet naar werk.

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.

Wat is de rol van de Wmo consulent?

De Wmo consulent zorgt voor een goede behandeling van de klantvraag. Daarvoor verzorgt de consulent de gesprekken met de klant, onderzoekt de persoonlijke situatie van de klant en stelt indicaties op. Samen met de klant beoordeel je de eigen mogelijkheden (eigen kracht) of die in het eigen netwerk. Je bent in staat de medische/psychische situaties te beoordelen en te interpreteren naar gebreken in zelfredzaamheid. Vervolgens bepaal je of en welke voorziening aanvullend noodzakelijk is. Je maakt daarbij gebruik van de wet- en regelgeving in het brede sociale domein. Je bent in staat een gedragsverandering bij de klant te bewerkstelligen en kunt omgaan met mogelijke weerstand bij de klant.

Resultaat

Na afloop van de opleiding:

 • Ben je in staat om als startend Wmo consulent werkzaam te zijn
 • De werking van de Wmo is bekend
 • Je hebt een beeld van klanten en hun problemen
 • Je weet hoe deze te ondersteunen en je kunt het juiste gesprek voeren.

Competenties, skills & vaardigheden Wmo consulent

 • Gespreksvaardigheden met diverse doelgroepen
 • Oordeelsvorming
 • Conflict beheersen
 • Inzicht in omgeving
 • Onderhandelen
 • Besluitvaardigheid

Programma

Om jou in staat te stellen om je te ontwikkelen als Wmo Consulent hebben we het volgende programma, op hoofdlijnen, opgesteld:

 1. Basis;
  • Een verkenning van het vak van consulent Wmo (de praktijk van vandaag)
  • Kennis van wet- en regelgeving
 2. Wie zijn de klanten;
  • Een beeld van de sociale kaart van jouw gemeente
  • De klant en zijn ziektebeeld (een overzicht van veelvoorkomende ziektebeelden)
 3. Waar kun je de klant mee helpen:
  • Eigen kracht
  • Hulpmiddelen
  • Verwijzingen
 4. Het contact met de klant
  • Keukentafelgesprek
  • Benadering van klanten met (o.a.) psychische stoornis
  • Motiverende gesprekstechnieken
 5. Praktijkdag
  • Simulatie; Praktisch aan de slag; van aanmelding tot beschikking.

Ons programma is opgebouwd rond de 4 stappen in onderstaand schema:

schema ondersteuning Wmo

Het programma wordt omlijst met praktijkvoorbeelden, filmpjes en casuïstiek. De opleiding omvat 8 lesdagen.

Dag 1, 2 en 3: Basis Wmo

Een verkenning van het vak, de omgeving en de begrippen van consulent Wmo (de praktijk van vandaag).

 • Basiskennis van wet- en regelgeving
 • Wat is de Wmo (ontstaan en huidige wet)?
 • Wat is en wat doet een Wmo-consulent?
 • Grondbeginselen, uitgangspunten en begrippen in de Wmo 2015
 • Waar is de Wmo ondergebracht bij de gemeente
 • Melding, onderzoek en aanvraag (toegangsprocedure)
 • Doelgroep
 • Toegangscriteria (w.o. eigen kracht, social network en afbakening met andere wetten)
 • Juridisch kader (systematiek en hoofdlijnen):
  • Wet/verordening/besluit
  • Wmo
  • Awb
  • Uitvoeringsbesluit en uitvoeringsregeling Wmo
  • Verordening
 • Maatwerk
 • Eigen bijdrage
 • Positie van de Wmo
 • Verstrekkingsvormen (ZIN en Pgb)
 • Trekkingsrecht
 • Belendende terreinen

Het is ook mogelijk om alleen dag 1, 2 en 3 te volgen. Volg dan de Basiscursus Wmo >

Dag 4: Wie zijn de klanten?

 • Een beeld van de sociale kaart van jouw gemeente
 • De klant en zijn ziektebeeld (een overzicht van veelvoorkomende ziektebeelden)
 • Gevolgen voor zelfredzaamheid bij somatische, psychische of moeilijk objectiveerbare aandoeningen
 • Introductie zelfredzaamheidsmatrix

Dag 5: Het contact met de klant

 • Keukentafelgesprekken. De klant aan zet, de consulent in de lead
 • Het signaleren van de gedragskenmerken bij de verschillende problematieken
 • In gesprek kunnen anticiperen op deze gedragskenmerken.
 • De situatie zo veilig mogelijk houden voor de werknemer & de klant.
 • Bewustwording: “Wat kan ik, -binnen het kader van de gemeente- wél met deze klanten?”

Dag 6: Waar kun je de klant mee helpen?

 • Wat is “Eigen kracht”
 • Onderscheid algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen
 • De leveringsvormen: natura en persoonsgebonden budget
 • Indicatiestelling
 • Hulp bij het huishouden
 • Woon-, rolstoel- en vervoervoorzieningen
 • Woningaanpassingen
 • Overzicht ondersteuning o.g.v. andere wetgeving
 • Relatie Wet langdurige zorg (Wlz)

Dag 7: Het contact met de cliënt

 • Motiverende gesprekstechnieken
  • Introductie MG (motiverende gespreksvoering); achtergronden en meerwaarde
  • Voorwaarden voor succes; o.a. grondhouding professional
  • De werking van MG; gespreksvoering en communicatiestijlen
  • Zelfsturing en motivatie bevorderen; van ambivalentie naar veranderingsbereidheid
  • Inzetten MG in het eigen werkveld binnen sociaal domein; praktische vertaalslag
  • Benadering van de inwoner met (o.a.) psychische stoornis(sen)

Dag 8: Praktijkdag

 • Praktisch aan de slag; van aanmelding tot beschikking.
 • Rapportage; kennismaken met rapportage; hoe zet ik het op papier?

Werkwijze

Deze opleiding tot Wmo consulent is praktijkgericht. Dat wil zeggen dat we theorie en praktijk direct aan elkaar koppelen. We maken dus de vertaling van wet naar werk. We doen een beroep op zelfwerkzaamheid en een actieve opstelling tijdens de opleidingsdagen. U neemt de vragen en casuïstiek mee waar u dagelijks tegenaan loopt. Uw werksituatie geeft de beste input voor de opleiding.

Wij zorgen voor een afwisselend en actief programma. We passen verschillende werkvormen toe waarin u wordt uitgenodigd te zoeken, te bedenken en oplossingen te vinden. U zorgt voor een goede voorbereiding van de bijeenkomsten; maakt de studieopdrachten en zorgt voor een goede verwerking van de voorbije dag. Dat alles geeft een garantie voor een leerzaam en boeiend traject!!

Cursusdagen (8 dagen)

dag 1 maandag 2 september 2024 Basis Wmo
dag 2 maandag 9 september 2024 Basis Wmo
dag 3 maandag 16 september 2024 Basis Wmo
dag 4 maandag 23 september 2024 Wie zijn de klanten?
dag 5 maandag 30 september2024 Het contact met de klanten
dag 6 maandag 7 oktober 2024 Waar kun je de klant mee helpen?
dag 7 maandag 14 oktober 2024 Het contact met de klant
dag 8 maandag 21 oktober 2024 Simulatie

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de opleiding zijn € 2.495,- per persoon. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie/thee en lunch. De kosten voor het cursusmateriaal bedragen € 169,- p.p. Genoemde prijzen zijn excl. btw. De gemeente kan de btw verrekenen met haar btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Mariëlle Hoogland. Je vindt haar contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Mariëlle Hoogland. Zij helpt je graag verder.

portret van Mariëlle Hoogland

Voor info neem contact op met:

Mariëlle Hoogland

projectcoördinator

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten