`

Incompany training


Balans in de Participatiewet

Tijdens de cursus Balans in de Participatiewet leert u hoe u – in afwachting van de invoering van de verschillende wetswijzigingen – zelf binnen het bereik van de huidige wetgeving de balans binnen de Participatiewet kunt herstellen.

Participatiewet - herstel van de balans

Veranderde maatschappelijke waarden en eisen aan burgers om te kunnen participeren zijn anders dan dat ze 20 tot 40 jaar geleden waren. De kern van de bijstand, het bieden van bestaanszekerheid, is inmiddels aangevuld met het bieden van ondersteuning voor hen die door een belemmering moeilijker aan de slag kunnen.

Het begrip inclusiviteit wordt steeds breder uitgelegd. Er wordt niet alleen bij medische, psychische of verstandelijke belemmeringen aan inclusiviteit gewerkt, ook taalbeheersing (NT1 en NT2) en financiële participatiekracht worden steeds belangrijker. Het economisch belang van arbeidsparticipatie mag niet worden vergeten als belangrijke factor om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden.

De overheid wil de balans weer terugbrengen in de Participatiewet door meer oog te hebben voor de mens achter de Participatiewet.

Programma

In deze cursusdag nemen we u mee in de ontwikkelingen die worden verwacht om de balans in de Participatiewet te herstellen en wat u – in afwachting van de invoering van de verschillende wetswijzigingen – binnen het bereik van de huidige wetgeving kunt toepassen om de balans te herstellen. De balans in de Participatiewet is met name de balans tussen handhaving en ondersteuning. Niet in alle gevallen is het effect van regels voor een individuele burger te volgen, tot de bedoeling ervan duidelijk is en er perspectief is op een toekomst.

 • Individualiseren
  • Kostendelers
  • Gehuwden, niet-rechthebbende partner
  • Jongeren >27 met een belemmering
 • Inkomstenvrijlating
  • Doelgroepen
  • Duur en omvang
 • Onderzoek en ondersteuning
  • Medisch urenbeperkt
  • Scholings-belemmerden
  • Arbeidsdeskundigen, organisatiedeskundigen
  • Psychische klachten en begeleiding
  • Praktijklerende omgeving
  • Praktische ondersteuning
 • Arbeidsvermogen en eigen verantwoordelijkheid
  • Belang van bieden bestaansminimum
  • Eigen verantwoordelijkheid
  • Werken is het doel
  • Praktische oplossingen, tweerichtingsverkeer
 • Premie arbeidsinschakeling
  • Bij praktijkleren
  • Bij uitstroom
 • Herstel van vertrouwen
  • Communicatie over regels en effect
  • Individuele toelichting op regels en effecten
  • Maatregel als instrument
  • Einde van maakbaarheid en bieden van perspectief
  • Deskundigheidsbevordering

Doelgroep cursus

De cursus is voor beleidsmedewerkers en klantmanagers (uitvoerders).

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u een beeld van de ruime mogelijkheden voor uitstroombevordering. En daarnaast van de kansen door onderzoek en inzet van voorzieningen die bijdragen aan de balans in de Participatiewet. Ook krijgt u inzicht in hoe u kunt werken aan draagkracht bij uw bijstandsgerechtigden.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

Gemiddelde beoordeling
8,4
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten