Agenda

Basisopleiding Inkomensconsulent

  • 19-03-2019
  • 09:30 - 16:30 uur
  • Breukelen, 8 dagen

Basisopleiding Inkomensconsulent

Werken binnen een sociale dienst vereist een goede (basis)kennis van wet- en regelgeving. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Denk alleen al aan de Participatiewet. Om uitvoerende taken binnen de sociale dienst (of afdeling Werk en Inkomen) adequaat uit te voeren én tijdig te kunnen inspelen op veranderingen, biedt deze basisopleiding een ideale start voor een succesvolle carrière bij de gemeentelijke overheid.

Uiteraard loopt de Participatiewet als rode draad door de opleiding heen. U bent dan ook volledig op de hoogte van alle wijzigingen binnen het sociale domein.

Resultaat

Na het volgen van deze opleiding beschikt u over actuele- en praktijkgerichte kennis van de Participatiewet en bent u startklaar om het recht op een uitkering te bepalen. U kunt uw onderzoek in een rapport verwerken en het besluit in een beschikking aan de burger kenbaar te maken.

Na het volgen van de Basisopleiding Inkomensconsulent kunt u:

  • Het recht op een uitkering bepalen
  • De hoogte van het recht vaststellen
  • Aanvragen en onderzoeken van eenvoudig en gemiddeld niveau afhandelen
  • Aanvragen om bijzondere bijstand en minimabeleid afhandelen
  • De aan de bijstand verbonden verplichtingen gericht toepassen
  • Heeft u kennis van de gevolgen van niet-nakomen van verplichtingen, armoedebeleid, re-integratie en rechtsbescherming.

Deelnemers

Deze basisopleiding is bedoeld voor (aankomend) inkomensconsulenten of klantmanagers sociale zaken, Werk & Inkomen, zij-instromers, medewerkers uitkeringsadministratie of sociaal rechercheurs. Ook voor medewerkers die hun kennis op dit gebied willen verbreden, biedt deze opleiding nieuwe inzichten. Aan deelname zijn geen specifieke voorwaarden verbonden. Wel gaat de opleiding uit van een minimaal havo/mbo+ instroomniveau.

Datum en plaats

De cursus start op donderdag 15 november 2018 (totaal 8 dagen), van 09.30 - 16.30 uur. Wij ontvangen je graag bij:

Golden Tulip hotel Central
Burgemeester Loeffplein 98
5211 RX Den Bosch

Centraal gelegen en echt heel makkelijk bereikbaar. Uw auto parkeert u tegen gereduceerd tarief in de afgesloten parkeerkelder van parkeergarage De Tolbrug tegenover het hotel. Uw trein stopt op ’s-Hertogenbosch Centraal van waar u in 8 minuten naar het hotel wandelt.

Uw investering

U betaalt slechts € 2.395,- p.p. Dit is incl. koffie/thee, lunch maar exclusief € 149,- voor het lesmateriaal. De gemeente kan de BTW verrekenen met haar BTW-compensatiefonds.

Programma

De Basisopleiding Inkomensconsulent modulair opgebouwd. Daardoor kunt u één of meerdere modules volgen. Naast rechtskennis worden vakinhoudelijk de Participatiewet en Voorliggende voorzieningen uitvoerig behandeld. De modulen Belastingen en Rapportage en besluit maken het geheel compleet.

Cursusdagen Den Bosch - start 15 november 2018

dag 1 donderdag 15 november Inleiding Rechtskennis
dag 2 donderdag 22 november Participatiewet
dag 3 donderdag 29 november Participatiewet
dag 4 donderdag 6 december Participatiewet
dag 5 donderdag 13 december Participatiewet (incl. T&V)
dag 6 donderdag 17 januari 2019 Voorliggende voorzieningen
dag 7 donderdag 24 januari 2019 Belastingen en Participatiewet
dag 8 donderdag 31 januari 2019 Rapportage en besluit

Afsluitende examen is op donderdagochtend 14 februari 2019 van 10:00 tot 12:30 in Den Bosch.

Toetsing

Deze opleiding wordt afgesloten met een integrale, schriftelijke eindtoets. Wie de gehele opleiding heeft gevolgd én voldoende resultaat heeft behaald voor de eindtoets, ontvangt het Certificaat Basisopleiding Inkomensconsulent. De kosten voor een eventueel herexamen zijn niet inbegrepen en bedragen € 195,- p.p.

Cursusdagen Breukelen - start 19 maart 2019

dag 1 dinsdag 19 maart Inleiding Rechtskennis
dag 2 dinsdag 26 maart Participatiewet
dag 3 dinsdag 2 april Participatiewet
dag 4 dinsdag 9 april Participatiewet
dag 5 dinsdag 16 april Participatiewet (incl. T&V)
dag 6 dinsdag 23 april Voorliggende voorzieningen
dag 7 dinsdag 14 mei Belastingen en Participatiewet
dag 8 dinsdag 21 mei Rapportage en besluit

Afsluitende toets is op dinsdagochtend 4 juni 2019 van 10:00 tot 12:30 in Breukelen.

Cursusdagen 2018 - Breukelen - VOL

dag 1 dinsdag 18 september Inleiding Rechtskennis
dag 2 dinsdag 25 september Participatiewet
dag 3 dinsdag 2 oktober Participatiewet
dag 4 dinsdag 9 oktober Participatiewet
dag 5 dinsdag 30 oktober Participatiewet (incl. T&V)
dag 6 dinsdag 6 november Voorliggende voorzieningen
dag 7 dinsdag 13 november Belastingen en Participatiewet
dag 8 dinsdag 20 november Rapportage en besluit

Afsluitende toets is op dinsdagochtend 4 december 2018 van 10:00 tot 12:30 in Breukelen.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kunt u doorstromen naar de verkorte opleiding Juridisch Kwaliteitsmedewerker Gemeentelijke Sociale Dienstverlening (JK-GSD).

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119