Agenda

Basisopleiding Inkomensconsulent

  • 18-02-2020
  • 09:30 - 16:30 uur
  • Breukelen, 8 dagen

Basisopleiding Inkomensconsulent

Werken binnen een sociale dienst vereist een goede (basis)kennis van wet- en regelgeving. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Denk alleen al aan de Participatiewet. Om uitvoerende taken binnen de sociale dienst (of afdeling Werk en Inkomen) adequaat uit te voeren én tijdig te kunnen inspelen op veranderingen, biedt deze basisopleiding een ideale start voor een succesvolle carrière bij de gemeentelijke overheid.

Uiteraard loopt de Participatiewet als rode draad door de opleiding heen. U bent dan ook volledig op de hoogte van alle wijzigingen binnen het sociale domein.

Resultaat

Na het volgen van deze opleiding beschikt u over actuele- en praktijkgerichte kennis van de Participatiewet en bent u startklaar om het recht op een uitkering te bepalen. U kunt uw onderzoek in een rapport verwerken en het besluit in een beschikking aan de burger kenbaar te maken.

Na het volgen van de Basisopleiding Inkomensconsulent kunt u:

  • Het recht op een uitkering bepalen
  • De hoogte van het recht vaststellen
  • Aanvragen en onderzoeken van eenvoudig en gemiddeld niveau afhandelen
  • Aanvragen om bijzondere bijstand en minimabeleid afhandelen
  • De aan de bijstand verbonden verplichtingen gericht toepassen
  • Heeft u kennis van de gevolgen van niet-nakomen van verplichtingen, armoedebeleid, re-integratie en rechtsbescherming.

Deelnemers

Deze basisopleiding is bedoeld voor (aankomend) inkomensconsulenten of klantmanagers sociale zaken, Werk & Inkomen, zij-instromers, medewerkers uitkeringsadministratie of sociaal rechercheurs. Ook voor medewerkers die hun kennis op dit gebied willen verbreden, biedt deze opleiding nieuwe inzichten. Aan deelname zijn geen specifieke voorwaarden verbonden. Wel gaat de opleiding uit van een minimaal havo/mbo+ instroomniveau.

Datum en plaats

De cursus start op dinsdag 18 februari 2020 (totaal 8 dagen), van 09.30 - 16.30 uur. Wij ontvangen je graag bij:

Hotel Breukelen
Stationsweg 91
3621 LK Breukelen

De leslocatie is bij Van der Valk Breukelen, op loopafstand van het NS-Station en met voldoende gratis parkeerplaatsen voor de deur.

Uw investering

U betaalt slechts € 2.395,- p.p. Dit is incl. koffie/thee, lunch maar exclusief € 149,- voor het lesmateriaal. De gemeente kan de BTW verrekenen met haar BTW-compensatiefonds.

Programma

De Basisopleiding Inkomensconsulent modulair opgebouwd. Daardoor kunt u één of meerdere modules volgen. Naast rechtskennis worden vakinhoudelijk de Participatiewet en Voorliggende voorzieningen uitvoerig behandeld. De modulen Belastingen en Rapportage en besluit maken het geheel compleet.

dag 1 dinsdag 18 februari Inleiding Rechtskennis
dag 2 dinsdag 3 maart Participatiewet
dag 3 dinsdag 10 maart Participatiewet
dag 4 dinsdag 17 maart Participatiewet
dag 5 dinsdag 24 maart Participatiewet (incl. T&V)
dag 6 dinsdag 31 maart Voorliggende voorzieningen
dag 7 dinsdag 7 april Belastingen en Participatiewet
dag 8 dinsdag 14 april Rapportage en besluit

Afsluitende toets is op dinsdag 21 april 2020 van 10:00 tot 12:30 in Breukelen.

Toetsing

Deze opleiding wordt afgesloten met een integrale, schriftelijke eindtoets. Wie de gehele opleiding heeft gevolgd én voldoende resultaat heeft behaald voor de eindtoets, ontvangt het Certificaat Basisopleiding Inkomensconsulent. De kosten voor een eventueel herexamen zijn niet inbegrepen en bedragen € 195,- p.p.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kunt u doorstromen naar de verkorte opleiding Juridisch Kwaliteitsmedewerker Gemeentelijke Sociale Dienstverlening (JK-GSD).

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119