Gjalt Schippers

Gjalt Schippers begeleidt partijen bij het gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Zijn werkveld heeft zich de afgelopen decennia ontwikkelt op conflicten en geschillen bij en met de overheid. Gjalt fungeert voor diverse overheidsinstellingen (zowel op landelijk als gemeentelijk niveau) als lid dan wel als voorzitter van de bezwaren- en andersoortige adviescommissies en besluitvormingstrajecten (beleidsbemiddeling/MGA). Daarnaast heeft hij zowel interne als externe conflicten bij (semi-overheids) – organisaties door middel van zijn inzet als bemiddelaar tot een goed einde weten te brengen. Ook heeft hij een bijdrage gehad in de implementatie van alternatieve geschiloplossing bij de Vlaamse overheid en rechtspraak. Gjalt is registreert bij het ADR International register.

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten