`

Hans Vooren

Hans is een veelzijdig jurist. Hij heeft ervaring en kennis van het bestuursrecht, het strafrecht en het privaatrecht. Hij heeft een analytische werkwijze, gebaseerd op brede theoretische kennis. Tegelijk heeft hij een creatieve en praktische instelling en voelt hij zich thuis in een politiek-bestuurlijke omgeving.

De afgelopen jaren heeft Hans verschillende cursussen voor gemeentes, provincies, politie en Openbaar Ministerie gegeven. Ook heeft hij verschillende gemeentes geadviseerd. Zo heeft hij onder andere geadviseerd bij de ontwikkeling van een multifunctioneel centrum. Binnen de grenzen van de Drank- en Horecawet en de Algemeen Plaatselijke Verordening is een oplossing gevonden waarbij verschillende functies kunnen samengaan.

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten