`

Herman van Velsen

Mr. H. M. (Herman) van Velsen (NIVRE-re) is schade-expert en partner bij BosBoon Expertise Group. Tussen 2003 en 2017 gaf hij leiding aan het Schadebureau Noord/Zuidlijn. Sinds 2012 is hij (ambtelijk) lid van de Stedelijke adviescommissie die de gemeente Amsterdam adviseert bij aanvragen op grond van de Algemene verordening Nadeelcompensatie; voorzitter van de adviescommissie Rotterdamsebaan in Den Haag en adviseert hij verschillende andere instanties over individuele schadeaanvragen.

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten