Tonny Tuerlings

Dat is de heer T. Tuerlings: misschien wel dè kenner bij uitstek van Bbz en aanliggende terreinen. Een bijzonder ervaren docent en kundig communicator.