`

Willie Elferink

De cursus wordt verzorgd door mr. Willie Elferink. Hij heeft een ruime ervaring op het gebied van het bestuursrecht en het jeugdrecht en verzorgt al sinds jaar en dag opleidingen aan medewerkers van bestuursorganen van de overheid.

Willie Elferink is al meer dan 30 jaren werkzaam in het bestuursrecht. Hij was juridisch medewerker, afdelingshoofd en gemeentesecretaris bij verschillende gemeenten en werkzaam voor verschillende bezwarencommissies en administratief beroepscolleges. In 2002 maakte hij de overstap naar de rechterlijke macht, aanvankelijk als bestuursrechter en teamvoorzitter bij de rechtbank Almelo en de rechtbank Gelderland en vanaf 2013 tevens als familie- en jeugdrechter bij de rechtbank Overijssel.

Hij is auteur van het boek Privaatrecht voor de overheid en van het boek Bestuursrecht in je opleiding. In 2015 en 2018 publiceerde hij in de Gemeentestem artikelen over de Jeugdwet in relatie tot de Algemene wet bestuursrecht en in het tijdschrift voor Familie- en jeugdrecht over De schriftelijke aanwijzing in het kader van een ondertoezichtstelling.

Willie doceert op een rustige, evenwichtige manier met humor en met een overdosis aan casus, die in zijn lange loopbaan zijn langsgekomen. Hij houdt van interactie; kom dus gerust aan met actuele vraagstukken of casusposities. Hij zal ze graag en naadloos in het programma verwerken.

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten