E-learning

Bent u werkzaam bij een gemeente (lokale overheid) en wilt u op elk tijdstip en in uw eigen tempo een training of cursus volgen? We bieden e-learning cursussen en trainingen aan voor verschillende domeinen (o.a. burgerzaken, sociaal domein) maar ook gemeentebrede cursussen als ‘Hoe werkt de gemeente’, Awb basiscursus en Gemeentelijke financiën basis. Bij het afnemen van een e-learning module heeft u zes maanden onbeperkt toegang tot de module. Voordelen e-learning:

 • Online opleiden
 • Zelf leren, zelf verantwoordelijk
 • Alternatief voor contactonderwijs
 • Grote vrijheid
 • Kostenreductie
 • Tijd- en plaats onafhankelijk leren
 • Eigen tempo
 • Leren naar behoefte
 • Flexibiliteit in gebruik 24/7
 • Besparing in trainingstijd
 • In een leer- en ontwikkelomgeving

Wat is e-learning?

E-learning is het volgen van een training of cursus in uw eigen tempo op elk willekeurig tijdstip.Er is pas sprake van e-learning als de e-learning is opgebouwd volgens een ‘didactisch model’. Dit model voorziet in interactieve lesstof en oefenmateriaal zoals kennistoetsen. Steeds is er weer een afwisselende mix van korte en krachtige lesstof, ondersteunende afbeeldingen, filmpjes en quizvragen. Een didactisch model houdt ook rekening met de aandachtsspanne van de medewerker en bouwt de lesstof modulair op. De kennistoetsen kun je gebruiken om je kennisniveau te bepalen, om je voor te bereiden op een NVVB examen, maar kun je ook inzetten als leervorm om te leren. De kennistoetsen zijn altijd voorzien van feedback, omdat je daardoor altijd leert.

Blended learning

Blended learning is de perfecte combinatie van e-learning en klassikaal leren. Na het doorlopen van de e-learning is er een klassikale bijeenkomst waarbij wij de verdieping maken, casuïstiek behandelen en waar je al je vragen kan stellen. Op deze manier benut je de voordelen van klassikaal leren, wordt het aantal klassikale trainingsdagen gereduceerd en ben je minder afwezig van je werkplek. Leren en ontwikkelen is via blended learning efficiënter, effectiever en leuker!

Aanbod e-learning Sociaal Domein, gemeentebrede kennis

Hoe werkt de gemeente  
Awb basiscursus  
Gemeentelijke Financiën basis  
Basiscursus Participatiewet  
Voorliggende voorzieningen  
Schuldhulpverlening; basisopleiding  
Basiscursus Wmo  

Aanbod e-learning Burgerzaken

Adresonderzoek en Adreskwaliteit I 4 punten
Afstamming 3 punten
Awb 3 punten
BABS -
Brondocumenten -
Documentechtheid en fraude -
Gegevensverstrekking en privacybescherming 3 punten
Huwelijk en geregistreerd partnerschap 2 punten
Migratie 3 punten
Naamrecht 2 punten
Nationaliteit 2 punten
Nederlandse reisdocumenten 3 punten
Overlijden 2 punten
Rijbewijzen 2 punten
Registratie Niet Ingezetenen -
Startersmodule Burgerzaken 1 punt
Systematiek gegevensverwerking 2 punten
Verkiezingen voor stembureauleden 2021 -

Schematisch ziet het diploma Burgerzaken er als volgt uit:

Klik hier voor het e-learning moduleoverzicht

Het e-learningpakket Burgerzaken is multi-inzetbaar:

 • opleidingsinstrument voor Burgerzaken op MBO4-niveau (norm van de NVVB)
 • ondersteuning voor het werkproces.
 • geheugensteun voor backofficemedewerkers die ad hoc worden ingezet
 • als naslag in het KCC voor het beantwoorden van vragen van burgers
 • kennistoetsen maken: goede voorbereiding op het NVVB examen
 • bij wijziging van wet- en regelgeving moeten medewerkers opnieuw een toets behalen voordat ze verder kunnen in het systeem
 • mogelijkheid tot het testen van de kennis van (externe) medewerkers
 • mogelijkheid tot uitbreiding met HBO-niveau
 • mogelijkheid tot aanvulling met klassikale trainingen of intervisie

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een specifieke vraag over e-learning? Neem gerust contact op met Jeroen Busse.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten