`

Agenda

Awb basiscursus

 • 17-09-2024
 • 09:30 - 16:30 uur
 • Utrecht

Awb basiscursus

Tijdens de cursus Algemene wet bestuursrecht (Awb) krijg je inzicht in de belangrijkste toepassingen van de Awb en ben je in staat dit in de praktijk te brengen. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vormt al sinds 1994 het fundament onder het totale bestuursrecht in Nederland en geldt daarom als belangrijkste basiswet voor het overheidshandelen. Iedere medewerker bij de overheid komt in meer of mindere mate met deze wet in aanraking.

Het is daarom van wezenlijk belang dat deze medewerker beschikt over voldoende basiskennis van de Awb. Het niet of niet juist toepassen van deze wet kan namelijk verstrekkende gevolgen hebben voor uw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan extra inzet en kosten van medewerkers, bezwaarschriften, klachten, schadeclaims, het verbeuren van dwangsommen, kostbare vertragingen bij de realisering van plannen en projecten, maar ook het niet realiseren van beleidsdoelstellingen en het oplopen van imagoschade.

Uitgangspunten

Iedere medewerker bij de overheid moet beschikken over voldoende basiskennis van de Awb. Tijdens de cursus zullen de belangrijkste onderwerpen uit deze wet de revue passeren. Daarbij gaat het niet alleen om een goed begrip van de inhoud, maar vooral ook de betekenis ervan voor de overheidspraktijk van alledag. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • De deelnemers bewust maken van de juridische omgeving waarin zij dagelijks werkzaam zijn en de risico’s die zich daarbij kunnen voordoen;
 • Het schetsen van de impact van de Awb op de praktijk van alledag, praktisch toepasbaar;
 • Het behandelen van op de praktijk toegespitste vraagstukken, casussen, voorbeelden en jurisprudentie;
 • Een interactieve en persoonlijke methodiek, dat wil zeggen geen hoorcollege, maar actief meedenken en meedoen.

Programma Algemene wet bestuursrecht (Awb) - Klassikaal

Op interactieve wijze komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Achtergronden, systematiek en opbouw van de Algemene wet bestuursrecht en de relatie met andere wetten
 • De kernbegrippen in de Awb: bestuursorgaan, belanghebbende en besluit
 • De betekenis van deze begrippen
 • Hoe komt een ‘goed besluit’ tot stand?
 • Wat zijn de risico’s van niet goede, of juridisch gezegd: onrechtmatige besluiten?
 • De algemene beginselen van behoorlijk bestuur. O.a. zorgvuldigheid, belangenafweging en motivering
 • Het op tijd nemen van een besluit en de gevolgen van termijnoverschrijding
 • De bekendmaking en mededeling van besluiten
 • Bevoegdheden: attributie, delegatie en mandaat
 • Wat zijn de gevolgen van een onbevoegd genomen besluit?
 • Rechtsbescherming bij besluiten (bezwaar en beroep)
 • Klachtrecht

Resultaat

Na deze cursus heeft u inzicht in de belangrijkste toepassingen van de Awb binnen de eigen werkpraktijk en bent u in staat om de verkregen inzichten en vaardigheden in praktijk te brengen: u herkent binnen de eigen werkpraktijk tijdig eventuele risico’s en weet in voorkomende situaties een specialist in te schakelen.

Deelnemers

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers, zonder juridische opleiding of achtergrond, die werkzaamheden verrichten waaraan juridische aspecten kleven. Daarbij kan worden gedacht aan beleidsmedewerkers, medewerkers openbare ruimte, medewerkers secretariële ondersteuning, etc.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 445,- excl. btw per persoon. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

E-learning

E-learning is het volgen van de cursus in uw eigen tempo op elk willekeurig tijdstip. Bij het afnemen van een e-learning module heb je zes maanden onbeperkt toegang tot de module. De e-learning cursus is opgebouwd volgens een ‘didactisch model’. Dit model voorziet in interactieve lesstof en oefenmateriaal zoals kennistoetsen. Steeds is er weer een afwisselende mix van korte en krachtige lesstof, ondersteunende afbeeldingen, filmpjes en quizvragen. Een didactisch model houdt ook rekening met de aandachtsspanne van de medewerker en bouwt de lesstof modulair op. De kennistoetsen kun je gebruiken om je kennisniveau te bepalen, maar kun je ook inzetten als leervorm om te leren. De kennistoetsen zijn altijd voorzien van feedback, omdat je daardoor altijd leert.

Kosten E-learning

De kosten voor het volgen van deze E-learning module zijn € 250,- p.p. U krijgt dan zes maanden onbeperkt toegang tot de module via de Academie van de MariënburgGroep.

Inhoud E-learning Awb

Bekijk de inhoud van de e-learning Algemene wet bestuursrecht >

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust contact op. Onze contactinformatie vindt je bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je onze contactgegevens.

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten