`

Nieuws

De laatste maanden van dit jaar zijn aangebroken

De tijd om na te denken over uw opleidingsplan (en die van uw organisatie) voor volgend jaar. Maar misschien is er ook nog ruimte om dit jaar nog een training te volgen of (een deel van) het huidige opleidingsbudget te gebruiken?

Binnen het ruimtelijk domein staan allerlei nieuwe ontwikkelingen op stapel. Waar voorheen de vakgebieden milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water en natuur als aparte aandachtsvelden werden beschouwd, wordt nu het werkveld omgeving en het bijbehorende omgevingsrecht steeds vaker als een onlosmakelijk geheel gezien.

De komende Omgevingswet, die alle wet- en regelgeving binnen het omgevingsrecht moet gaan bevatten, zal deze ontwikkeling alleen maar verder versterken. U komt er dus niet meer met alleen kennis over een enkel vakgebied. Het gaat om het grotere geheel en de samenhang. Maar nog veel belangrijker is het kunnen toepassen in eigen praktijk. Ongetwijfeld heeft u in uw dagelijkse werkpraktijk te maken met omgevingsvraagstukken die vragen om een integrale oplossing en waarbij u moet kunnen schakelen met diverse disciplines. Naast het bijhouden van wet- en regelgeving dus ook een forse uitdaging om andere werkwijzen en benaderingen te implementeren!

Opleidingsaanbod MariënburgGroep: kennis maar ook vaardigheden.

De MariënburgGroep biedt u een nieuw uitgebreid aanbod aan trainingen en opleidingen. Natuurlijk verzorgen we de trainingen rond wet- en regelgeving. Maar ook de diverse onderwerpen uit het omgevingsrecht met de bijbehorende vakinhoudelijke trainingen vindt u terug in ons aanbod. En uiteraard is er in de trainingen aandacht voor de nieuwe vaardigheden die van u worden verwacht.

Kijk snel op onze vernieuwde website voor ons vernieuwde trainingsaanbod. Daarnaast kunt u vrijblijvend een afspraak maken met één van onze adviseurs om samen te kijken naar een passend aanbod bij uw opleidingsvraag. Wij denken samen met u na over een maatwerkoplossing!

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

portret van Nicolette Stavorinus

Voor info neem contact op met:

Nicolette Stavorinus

coördinator opleidingen

055-7998030

portret van Mariëlle Hoogland

Voor info neem contact op met:

Mariëlle Hoogland

projectcoördinator

055-7998030

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten