`

Nieuws

MariënburgGroep opnieuw Cedeo erkend

Wij zijn trots te kunnen melden dat MariënburgGroep wederom Cedeo-erkend is! De komende twee jaar mogen we het predicaat ‘Cedeo-erkend’ voeren voor onze Maatwerk Bedrijfsopleidingen. Het certificaat is een erkenning van de kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid van de open opleidingen en maatwerktrajecten. De Cedeo-erkenning wordt uitsluitend verleend wanneer ruim 80% van de deelnemers en opdrachtgevers tevreden zijn over de opleiding of training.

Grote tevredenheid

De door Cedeo ondervraagde opdrachtgevers en deelnemers geven aan zeer tevreden te zijn over de opleidingen, de behaalde resultaten en de samenwerking met de MariënburgGroep. Uit het bezoekverslag van Cedeo komt naar voren dat de MariënburgGroep ruimschoots voldoet aan de vereiste criteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Als sterke punten worden genoemd: “kwalitatief hoogwaardige inhoud in combinatie met de link naar de praktijk, de praktijkervaring en praktijkgerichtheid van de trainers, de prijs-kwaliteitverhouding van de trajecten, het opleidingsaanbod en zeer klantvriendelijk.”

Uitkomsten

De respondenten zijn zeer tevreden over het voortraject van het opleidingsprogramma. Zij geven aan dat de MariënburgGroep vooraf grondig onderzoek doet naar de leerdoelen en opleidingswensen van de opdrachtgever. Ook het ruime aanbod en de praktijkgerichtheid worden als positieve punten genoemd. Verder onderstrepen de referenten de goede kwaliteit van de uitvoering en de deskundigheid van de docenten en trainers.

“Omdat de MariënburgGroep zoveel ervaring heeft, kunnen zij de theorie op een leerzame manier laten aansluiten op onze dagelijkse praktijk. Hier hebben de deelnemers veel profijt van.”

Procedure

Om voor een Cedeo-erkenning in aanmerking te komen, dient een opleider te voldoen aan zowel kwantitatieve als kwalitatieve criteria. Minimaal 80% van de opdrachtgevers dient ‘tevreden tot zeer tevreden’ te zijn. Of dit zo is, wordt vastgesteld tijdens het Cedeo-klanttevredenheidsonderzoek waarin opdrachtgevers benaderd worden met een aantal gerichte vragen over hun ervaringen met de organisatie. Daarbij wordt ingegaan op de tevredenheid, onderverdeeld in een tiental facetten als het programma, de organisatie, het studiemateriaal en de prijs- en kwaliteitsverhouding.onderverdeeld in een tiental facetten als het programma, de organisatie, het studiemateriaal en de prijs- en kwaliteitsverhouding.

Cedeo

Cedeo is een gerenommeerde onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van human resources dienstverleners meet en waarborgt. De Cedeo-erkenning is geldig voor een periode van twee jaar. Voor continuering van de erkenning is een nieuw klanttevredenheidsonderzoek met positief resultaat nodig. Slechts een aantal instituten heeft zoals de MariënburgGroep de volledige erkenning voor maatwerktrajecten.

“De MariënburgGroep heeft een breed programma waaruit we konden kiezen. Niets stond vooraf vast, alles kon worden aangepast aan onze organisatie en medewerkers. Hierdoor sloot het traject naadloos aan op onze wensen.”

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

portret van Nicolette Stavorinus

Voor info neem contact op met:

Nicolette Stavorinus

coördinator opleidingen

055-7998030

portret van Mariëlle Hoogland

Voor info neem contact op met:

Mariëlle Hoogland

projectcoördinator

055-7998030

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten