`

Nieuws

Congres Omgevingswet 16 juni

Op 16 juni organiseert Binnenlands Bestuur samen met de MariënburgGroep het congres “Omgevingswet – The Next Level”

Met de komst van de Omgevingswet wordt de leefomgeving het nieuwe, belangrijke vakgebied van de toekomst.

Het gaat daarin over méér dan bestemmingen en milieunormen. Integraliteit, burgerparticipatie en duurzaamheid worden leidend; the next level in de leefomgeving.

Het Omgevingswetcongres van Binnenlands Bestuur biedt de kans om kennis en vaardigheden op te doen en vooral uit te wisselen. Betrokkenheid van burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties staat centraal in de workshops. Bijvoorbeeld als het gaat over het vormgeven van “de nieuwe afdeling leefomgeving”, de vaardigheden die medewerkers nodig hebben en burgerparticipatie binnen toezicht, handhaving en vergunningverlening.

Inschrijven: http://www.binnenlandsbestuur.nl/omgevingswet2016

De MariënburgGroep verzorgt de workshop:

2: Hoe kun je burgerparticipatie vormgeven in toezicht, handhaving en vergunningverlening?

De Landelijke Handhavingsstrategie biedt ruimte voor lokale afweging en daar kun je inwoners bij betrekken. Bijvoorbeeld als het gaat over de inhoud van lokale verordeningen: wat wil je verbieden in jouw gemeente? Of strafbaarstelling: wat mag een overtreding kosten? Met burgers en ondernemers kun je prima in discussie over de prijs van hondenpoep en parkeren.

Door Jan Boer, projectleider UW Samenwerking (Omgevingsdienst Regio Utrecht) en trainer omgevingsrecht (Adviesbureau Verschoor) en Marieke van Leeuwen, manager opleidingen MariënburgGroep.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

portret van Nicolette Stavorinus

Voor info neem contact op met:

Nicolette Stavorinus

coördinator opleidingen

055-7998030

portret van Mariëlle Hoogland

Voor info neem contact op met:

Mariëlle Hoogland

projectcoördinator

055-7998030

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten