`

Nieuws

Omgevingswet als uitdaging!

Weet u wat van u wordt verwacht? Wat wordt uw route?

De Marienburggroep biedt u een “Omgevingswet 3-daagse”. Het is een traject met de focus op de komende Omgevingswet waarin u ervaart wat de wet voor u betekent en waarin u oefent met een concreet project! We maken het verschil. Wees voorbereid en kom in actie.

We werken met een 3-stappenplan, waarin we werken aan verschillende veranderfasen:

 • Bewustwording
 • Verdieping
 • Ervaring

Schematisch ziet het er als volgt uit:

schema omgevingswet

De stappen uitgewerkt:

Stap 1; we richten ons op het vergroten van de kennis over de Omgevingswet.

Het doel van deze trainingsdag is om u op hoofdlijnen kennis te geven in de systematiek van de Omgevingswet met de bijbehorende nieuwe regels en instrumenten. Dat geeft u een beeld van wat er de komende jaren op u en uw organisatie afkomt. We bespreken:

 • Waarom een nieuwe wet?
  • Maatschappelijke doelen
  • Verbeterdoelen
  • Reikwijdte
  • Ontwerpprincipes
  • Stand van zaken wetgevingsproces
  • Toekomstige integratie omgevingsrecht
 • Inhoud op hoofdlijnen
  • Begrippen
  • Taken en bevoegdheden bestuursorganen
  • Toezicht en Handhaving
  • Experimenteerbepaling
 • Instrumenten
  • Omgevingsvisie
  • Programma
  • Omgevingsplan, omgevingsverordening
  • Algemene regels voor activiteiten in leefomgeving
  • Omgevingsvergunning
  • Projectbesluit
 • Procedures
  • Totstandkomingsprocedures
  • Milieueffectrapportage
  • Beslistermijn
  • Inwerkingtreding besluiten
  • Beroep
 • Systematiek uitvoerings-AMvB’s
  • Omgevingsbesluit; inhoud en proces, inclusief aanwijzing vergunningplichtige activiteiten, m.e.r., grondexploitatie, projectbesluit, procedurele vereisten
  • Besluit kwaliteit leefomgeving;
  • Besluit activiteiten leefomgeving
  • Besluit bouwwerken leefomgeving

Doelgroep

Deze trainingsdag is geschikt voor iedereen die de basis/kern van de Omgevingswet goed op een rij wil hebben.

Stap 2; in een workshop werken we aan een Plan van Aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet. De workshop besteedt aandacht:

 • Anders werken onder de Omgevingswet
  • Ruimte geven
  • Vertrouwen
  • Samenwerken
  • Samenspel
 • Maken van een Plan van Aanpak
  • Invoeringsstrategie
  • Ambities
 • Omgevingswet en rollen; veranderprofielen en competenties
 • Stellen van prioriteiten ( niet alles kan tegelijk!)
 • In beeld brengen van de gevolgen voor:
  • Bestuurders
  • Gemeenteraad
  • College
  • Ambtelijk apparaat
  • Initiatiefnemers
  • Burgers
 • Juiste persoon op juiste plaats?

De opbrengst is het overzicht over wat echt belangrijk is, welke stappen eerst moeten worden gezet en wie welke rol heeft.

Doelgroep

Projectleiders, casemanagers, leidinggevenden, management, direct betrokkenen.

Stap 3; de crashcourse. We werken aan een project volgens de Omgevingswet.

We werken aan een project dat door u wordt geleverd. We kennen de regels van dat project, we weten hoe het tot stand is gekomen. Nu doen we datzelfde project op basis van de Omgevingswet. Dat levert botsingen op, maar vooral ook de gewenste verbreding en verankering van de wet. We krijgen nu het gevoel dat we weten wat we (echt) moeten doen!

Basis voor deze crashcourse is de kennis en ervaringen uit de beide eerdere dagen. We werken daarmee verder en we werken samen aan:

 • Was-wordt
 • Instrumenten
 • Cultuur
 • Vormgeving “doorontwikkeling en beheer”

De opbrengst is dat u nu de praktijk van de Omgevingswet heeft ervaren. Met de beide eerdere stappen heeft u voldoende basis om de Omgevingswet te implementeren.

Doelgroep

Projectleiders, casemanagers, leidinggevenden, management, direct betrokkenen.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

portret van Nicolette Stavorinus

Voor info neem contact op met:

Nicolette Stavorinus

coördinator opleidingen

055-7998030

portret van Mariëlle Hoogland

Voor info neem contact op met:

Mariëlle Hoogland

projectcoördinator

055-7998030

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten