`

Nieuws

Beleidskunde anno 2020

Beleid maken? Hoe doe ik dat en wat is mijn rol?

Als beleidsontwikkelaar opereer je vandaag de dag binnen een turbulente netwerksamenleving. Binnen de eigen organisatie zijn er vaak vele ambtelijke en politieke bewegingen. Wat vraagt dat eigenlijk allemaal van een beleidsontwikkelaar? Persoonlijke effectiviteit en politiek & bestuurlijk tactisch opereren worden steeds belangrijkere succesfactoren. Daarnaast blijkt niet alleen de inhoud van belang, maar wordt er ook gekeken naar het eigen opereren binnen deze krachtenvelden. Daarom staan binnen dit traject de volgend vragen centraal:

  • Wat betekent het om een beleidsmedewerker te zijn binnen een turbulente ambtelijke en bestuurlijke omgeving?
  • Op welke manier ga je tactisch gebruik maken van interne- en maatschappelijke netwerken? Hoe zorg je ervoor dat beleid ook uitgevoerd kan en gaat worden?
  • Op welke manier ga je samenwerken met het bestuur?

Daarom maken deze vragen onderdeel uit van ons unieke programma Beleidskunde. Deze training geeft inzicht in het maken van beleid en het verschaft daarvoor de hulpmiddelen om direct mee aan de slag te gaan in de eigen praktijk.

We gaan aan de slag met beleidsontwikkeling dat vooral gericht is op de uitvoering. Rekening houdend met veranderende maatschappelijke tendensen en ontwikkelingen. Deze training bereidt zowel startende als ook meer ervaren beleidsmedewerkers voor op deze ontwikkelingen. Deelnemers kunnen tijdens de training werken aan hun eigen beleidsvraagstuk.

Beleidskunde anno 2020

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

portret van Nicolette Stavorinus

Voor info neem contact op met:

Nicolette Stavorinus

coördinator opleidingen

055-7998030

portret van Mariëlle Hoogland

Voor info neem contact op met:

Mariëlle Hoogland

projectcoördinator

055-7998030

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten