`

Nieuws

Verkiezingen 2019

Verkiezingen voor projectleiders 2019

In 2019 gaat Nederland twee keer naar de stembus; op 20 maart 2019 worden de leden van provinciale staten en de waterschappen gekozen en op 23 mei kiezen we de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Vanaf het najaar van 2018 wordt het dus langzaam aan weer tijd om uw verkiezingsteam bij elkaar te roepen en de draaiboeken bij te werken.

Dan komen er weer vragen voorbij of er nog wijzigingen zijn in de Kieswet en het Kiesbesluit? En hoe zit het ook al weer met de toegankelijkheid van stemlokalen voor minder-validen? Wat zijn de gevolgen als wij als gemeente centraal gaan tellen en waar moeten we dan rekening mee houden? Zijn er überhaupt wijzigingen rond het tellen van de stemmen en het vaststellen van de uitslag? En ga zo maar door..

En dan staat er ook nog een grote wijziging van de Kieswet op stapel waarover de Kiesraad en de NVVB inmiddels hun advies hebben uitgebracht. Met deze wijziging wordt het zgn. ‘gemeentelijk stembureau’ geïntroduceerd en gaat voortaan voor alle verkiezingen de uitslag vaststellen. Daarbij bekijkt het gemeentelijk stembureau ook of een hertelling van bepaalde stembureaus nodig is.

Doelgroep

Medewerkers van Burgerzaken en Publiekszaken die bij de komende verkiezingen meedraaien in de organisatie. Voor collega’s die hun kennis willen opfrissen én voor collega’s die voor de eerste keer actief meedraaien in het team verkiezingen.

Doelstelling

Na deze training zijn de deelnemers volledig op de hoogte van alle recente wijzigingen en kunnen de organisatie van de verkiezingen voor hun rekening nemen.

De meeste vragen die zij kunnen verwachten van de burgers, van politieke partijen en van de burgemeester kunnen zij op een correcte wijze beantwoorden.

Opzet en inhoud

Aan de orde komen de ontwikkelingen die betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

  • De recente wijzigingen in wet- en regelgeving
  • Toegankelijkheid stembureaus
  • Taken van de burgemeester rond de vaststelling van de uitslag
  • Kiesgerechtigheid en wijze van stemmen (volmacht, stempas, etc.)
  • Rechten van de kiezers (bezwaar maken, openbaarheid, helpen bij stemmen, etc.)
  • Plichten van kiezers (legitimatie)
  • Centraal tellen

Locatie en data

De trainingen worden bij u in de regio georganiseerd, dat scheelt u reistijd en reiskosten.

Duur

De training duurt van 09:30 tot 14:00 en is inclusief een netwerklunch.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

portret van Nicolette Stavorinus

Voor info neem contact op met:

Nicolette Stavorinus

coördinator opleidingen

055-7998030

portret van Mariëlle Hoogland

Voor info neem contact op met:

Mariëlle Hoogland

projectcoördinator

055-7998030

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten