`

Nieuws

Nieuw Diplomastelsel Burgerzaken

De NVVB heeft het diplomastelsel Burgerzaken verandert. Het nieuwe diplomastelsel (per 1 september 2021) bestaat uit 8 diplomalijnen ingeschaald volgens het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. In het diplomastelsel spreken we over basismodules en specialistmodules.

Binnen het nieuwe diplomastelstel zijn 8 diploma’s te behalen; vier op NLQF-niveau 4 (basis) en vier op NLQF-niveau 6 (specialist).

Overzicht Diplomalijnen

Vanaf september zal de MariënburgGroep de nieuwe basisdiplomalijnen (NLQF-niveau 4) met de daarbij behorende modules aanbieden. De specialist diplomalijnen (NLQF-niveau 6) volgen in 2022.

Diplomastelsel Basis (NLQF-niveau 4)

Er zijn vier Basis diplomalijnen die opleiden tot bepaalde taken binnen een bepaald vakgebied waarop medewerkers Burgerzaken werkzaam zijn. De 4 Basis Diplomalijnen zijn:

 1. Basiskennis Burgerzaken
 2. Verblijf en Adres
 3. Burgerlijke stand - Basis
 4. Basisregistratie personen - Basis

Belangrijk om te weten

 • Er is afgestapt van de niveauaanduidingen MBO-4 en HBO, maar laat wel de mogelijke groei van het ene naar het andere niveau bestaan.
 • Het behalen van diplomalijn 1 Basiskennis Burgerzaken is verplicht voordat er kan worden gestart met de drie andere diplomalijnen op NLQF-niveau 4. De volgorde van de modules staat niet vast.
 • Een medewerker moet over een basismodule beschikken om te kunnen deelnemen aan een specialistmodule.
 • Het is niet mogelijk om modules in een diplomalijn te vervangen voor een andere module.
 • Het is mogelijk om los van de diplomalijnen losse modules te volgen. Bekijk bij elke module welke voorkennis wordt aanbevolen.
 • Net als in het huidige diplomastelstel zijn alle behaalde certificaten in het herziene diplomastelstel drie jaar geldig, gerekend vanaf de datum dat het examen is behaald. Na drie jaar moet opnieuw examen worden gedaan om het certificaat opnieuw met drie jaar te verlengen.
 • Reeds behaalde modules binnen het huidige diplomastelstel die niet ouder zijn dan drie jaar zijn ook geldig binnen het Herziene Diplomastelsel. Dit heeft als voordeel dat reeds behaalde modules gebruikt kunnen worden voor een of meer diploma’s binnen het Herziene Diplomastelsel.
 • Degene die bezig zijn de diploma’s in het huidige Diplomastelsel te behalen kunnen daarmee doorgaan. Je kan nog examen doen tot 1 januari 2022. Dit komt omdat er binnen de basis diplomalijnen geen modules uit het huidige Diplomastelsel komen te vervallen in het Herziene Diplomastelsel. Ze krijgen alleen een andere codering, soms een andere naam en ze worden inhoudelijk geactualiseerd.
 • De PE-regeling (PE = Permanente Educatie) houdt in dat binnen een periode van drie jaar de geldigheid van een behaalde diplomalijn weer met drie jaar kan worden verlengd door het behalen van het PE-examen.

Er zijn ook overgangs- en vrijstellingsregelingen. Bekijk de overgang’en vrijstellingsregeling en PE-regeling.

Examengids en opleidingsgids NVVB

Bekijk examengids diplomastelstel Burgerzaken - NVVB Publieksacademie

Bekijk opleidingsgids Burgerzaken - NVVB Publieksacademie

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

portret van Nicolette Stavorinus

Voor info neem contact op met:

Nicolette Stavorinus

coördinator opleidingen

055-7998030

portret van Mariëlle Hoogland

Voor info neem contact op met:

Mariëlle Hoogland

projectcoördinator

055-7998030

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten