`

Nieuws

Nieuwe Wet inburgering 2022 aangenomen

Het kabinet gaat het inburgeringsstelsel wijzigen. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die moeten inburgeren. De Tweede Kamer heeft het voorstel voor de nieuwe Wet Inburgering op 2 juli 2020 aangenomen. De Eerste Kamer heeft 1 december 2020 ingestemd met het wetsvoorstel. Het streven is de wet op 1 januari 2022 te laten ingaan.

Doel: nieuwkomers doen snel mee in Nederland

Het doel van de nieuwe wet is dat nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze ook zo snel mogelijk werk vinden. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De gemeente gaat nieuwkomers begeleiden bij hun inburgering.
  • Asielstatushouders krijgen een op maat gesneden inburgering. De overheid betaalt dit.
  • Gemeenten begeleiden ook familieleden van immigranten die naar Nederland komen. Gezinsleden betalen hun inburgering altijd zelf.
  • Nieuwkomers leren de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich goed kunnen redden in Nederland. Ze hebben dan meer kans op een baan. En nemen sneller deel aan de Nederlandse samenleving.

Doel: Inburgeren via 3 nieuwe leerroutes

Er komen 3 nieuwe leerroutes voor nieuwkomers om in te burgeren:

  1. de B1 route; een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Nieuwkomers beheersen binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal. Tegelijkertijd kunnen zij (vrijwilligers)werk doen.
  2. de onderwijsroute; een route vooral voor jongeren. Zij halen zo snel mogelijk een schooldiploma.
  3. de zelfredzaamheidsroute; een route voor inburgeraars waarvoor route 1 en 2 niet mogelijk is.

Tijdlijn invoering van de Wet inburgering

De Rijksoverheid evalueerde in 2018 de werking van het huidige inburgeringsstelsel (Wet inburgering 2013). Het blijkt dat het huidige stelsel onvoldoende werkt. Nieuwkomers beheersen bijvoorbeeld niet altijd binnen 3 jaar de Nederlandse taal. Een nieuw, verbeterd, inburgeringsstelsel moet nieuwkomers beter helpen. De tijdlijn Veranderopgave Inburgering (VOI) geeft de totstandkoming van het nieuwe inburgeringsstel weer.

Bereid uw organisatie voor op de wetswijziging inburgering

Wij verzorgen een incompany cursus over de nieuwe wet inburgering 2022. Wilt u een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Bel of mail met ons onderwijsteam 055-7998030 of info@marienburggroep.nl voor meer informatie.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

portret van Nicolette Stavorinus

Voor info neem contact op met:

Nicolette Stavorinus

coördinator opleidingen

055-7998030

portret van Mariëlle Hoogland

Voor info neem contact op met:

Mariëlle Hoogland

projectcoördinator

055-7998030

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten