`

Nieuws

De nieuwe circulaire adresonderzoek

Een absolute must voor iedere adresonderzoeker!

Op 1 november 2018 verschijnt de nieuwe circulaire adresonderzoek. Deze nieuwe circulaire vervangt de voormalige circulaire Adresonderzoek én het protocol Adresonderzoek. De nieuwe circulaire gaat in op de verschillende aspecten die verbonden zijn aan het uitvoeren van een adresonderzoek en geeft een toelichting op de verschillende aandachtspunten van het BRP adresonderzoek.

Daarnaast is er vanuit de samenleving en de politiek blijvende aandacht voor de aanpak van adresfraude. Het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit is daar een goed voorbeeld van. Alle ontwikkelingen passeren de revue. Met de introductie van de nieuwe circulaire zult u ook een aantal praktische zaken dienen te gaan regelen. Zorgt er daarom voor dat u deze nieuwe circulaire tijdig geïmplementeerd heeft in uw werkprocessen.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

portret van Nicolette Stavorinus

Voor info neem contact op met:

Nicolette Stavorinus

coördinator opleidingen

055-7998030

portret van Mariëlle Hoogland

Voor info neem contact op met:

Mariëlle Hoogland

projectcoördinator

055-7998030

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten