`

Nieuws

Maatwerk en integraliteit in het sociaal domein

Hoe de menselijke maat in klantproblemen integraal te benaderen?

Het werk van klantmanagers in het sociaal domein is complexer geworden. Een gewenste aanpak schuurt soms met wet- en regelgeving.

Zijn er mogelijkheden voor maatwerk, individualisering en integraliteit en op welke punten in de PW, Wmo 2015 en/of Jw ligt dat dan voor de hand? Hoe doe je dat dan, waar let je op? Kom er alles over te weten tijdens deze cursusdag.

Individualisering; De zichtbare en verborgen mogelijkheden

Met behulp van casussen uit de gemeentelijke praktijk en de jurisprudentie ervaart u dat de huidige wetgeving en de rechtspraak hierover meer mogelijkheden biedt dan wij veronderstellen!

We zoeken met u naar de menselijke maat in het recht in de drie wetten van het sociaal domein.

 • We nemen u mee in de concrete toepassing van wet- en regelgeving;
 • We bekijken welke wettelijke instrumenten u in een casus kunt inzetten;
 • Vaak ook domein overschrijdend;
 • We verkennen de zichtbare en verborgen mogelijkheden tot individualisering binnen de Participatiewet en leggen hierbij waar mogelijk een verbinding met inzichten vanuit de Wmo 2015 en de Jw.

Aan de orde komt in ieder geval:

 • Op zoek naar de menselijke maat in het recht; spanningsveld tussen dwingend recht enerzijds en maatwerkbepalingen anderzijds;
 • Probleemstelling: waarom is maatwerk en integraliteit nu actueel?
 • Het tekort aan probleemoplossend vermogen van het recht, daarom noodzaak tot déjuridisering òf noodzaak tot meer maatwerk, desnoods op buitenwettelijke basis, òf is er een derde weg? Hoe ziet maatwerk in het recht er dan uit in een concrete casus?
 • De omgekeerde toets als oplossingsrichting?
 • Òf zijn er soms ook alternatieven?
 • Zichtbare en verborgen mogelijkheden tot individualisering binnen de PW, ook bij dwingend-rechtelijke bevoegdheden van het college, zoals bij intrekking, terugvordering en maatregeloplegging;
 • Welke wettelijke elementen in het wettelijk kader van de PW lenen zich voor individualisering en welke doelstellingen en voorzieningen van de Wmo 2015 en Jw kunnen hierbij ondersteunend werken?
 • Waar liggen de mogelijkheden tot maatwerk en integrale sociaal domein-toetsing bij:
  • de gezamenlijke huishouding;
  • het recht op bijstand bij samenwoning met een niet-rechthebbende partner;
  • de bijstandsgerechtigde alleenstaande ouder met afwezige toeslagpartner zonder kindgebonden budget;
  • de kostendelersnorm en mantelzorg;
  • maatregelbesluiten => naast dringende redenen nog andere mogelijkheden?
  • maatwerk bij herziening, intrekking, terug- en invordering van bijstand => naast dringende redenen nog andere mogelijkheden?
  • de strafrechtelijke benadering van boetebesluiten PW en maatwerk;
  • schuldhulpverlening in PW-fraudezaken;
  • bijzondere bijstand en Alo-kop c.q. Zorgverzekeringswet;
 • De beoordeling van (mantel)zorg door een PW-belanghebbende en de (on)mogelijkheden tot doorwerking hiervan in PW-fraudebesluiten i.v.m. woonsituatie en maatregelbesluiten;
 • Welke wettelijke elementen binnen welk PW-besluit lenen zich NIET voor individualisering?

Integraal sociaal domein-toetsing in de PW – wat is het? / hoe doe je dat?

 • Op zoek naar de menselijke maat in de drie wetten in het sociaal domein; spanningsveld tussen de wereld van het recht enerzijds en de wereld van de zorg en sociale rechtvaardigheid anderzijds;
 • Het tekort aan probleemoplossend vermogen van het recht én daardoor noodzaak tot déjuridisering òf noodzaak tot een meer multidisciplinaire benadering in het sociaal domein?
 • PW-maatregel-onderzoeken i.v.m. de niet-nakoming van de arbeids- en re-integratieverplichting enerzijds en mogelijkheden tot een integrale toets met de Wmo 2015 anderzijds;
 • De Wmo 2015-toets gebruikelijke zorg bij huishoudelijke ondersteuning enerzijds en mogelijkheden tot een integrale toets met de PW anderzijds;
 • Integrale sociaal domein-toets en het spanningsveld met het fundamentele grondrecht van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de betekenis van de AVG.

Doelgroep

De cursus kan gegeven worden aan klantmanagers rechtmatigheid en/of doelmatigheid PW maar ook aan juridisch kwaliteitsmedewerkers PW, Wmo 2015 en Jw gezamenlijk en/of juridisch medewerkers bezwaar en beroep. De cursus is ook aantrekkelijk voor beleidsmedewerkers PW, Wmo 2015 en Jw die op zoek zijn naar de dwarsverbanden tussen genoemde wetten en de ruimten voor maatwerk en integraliteit en die op zoek zijn naar kaders voor deze brede benadering.

Inschrijven

Via Maatwerk en integraliteit in het sociaal domein gaat u naar de cursuspagina. Hier kunt u zich inschrijven, informatie opvragen of een incompany offerte aanvragen.

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 395,- per persoon. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

portret van Nicolette Stavorinus

Voor info neem contact op met:

Nicolette Stavorinus

coördinator opleidingen

055-7998030

portret van Mariëlle Hoogland

Voor info neem contact op met:

Mariëlle Hoogland

projectcoördinator

055-7998030

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten