Nieuws

MariënburgGroep wederom Cedeo erkend

Wij zijn trots u te kunnen melden dat per heden de MariënburgGroep wederom Cedeo-erkend is! De komende twee jaar mogen we het predikaat ‘Cedeo-erkend’ voeren voor Maatwerk Bedrijfsopleidingen én voor Open Bedrijfsopleidingen.

Het certificaat is een erkenning van de kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid van de open opleidingen en maatwerktrajecten. De Cedeo-erkenning wordt uitsluitend verleend wanneer ruim 80% van de deelnemers en opdrachtgevers tevreden zijn over de opleiding of training. Als het gaat om maatwerktrajecten hebben we een 100% score behaald! Voor de open opleidingen geldt een fantastische score van 98,6%.

Grote tevredenheid

De door Cedeo ondervraagde opdrachtgevers en deelnemers geven aan zeer tevreden te zijn over de opleidingen, de behaalde resultaten en de samenwerking met de MariënburgGroep. Uit het bezoekverslag van Cedeo komt naar voren dat de MariënburgGroep ruimschoots voldoet aan de vereiste criteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Als sterke punten worden genoemd: “de praktijkervaring en praktijkgerichtheid van de trainers, de prijs-kwaliteitverhouding van de trajecten, het opleidingsaanbod en zeer klantvriendelijk.”

Uitkomsten

De MariënburgGroep richt zich specifiek op lokale overheden en weet wat er speelt bij overheidsorganisaties. Ook het ruime aanbod en de flexibiliteit worden als reden genoemd. Verder onderstrepen de referenten de goede kwaliteit van de uitvoering en de deskundigheid van de docenten en trainers. Bij het klanttevredenheidsonderzoek naar de open opleidingen worden als sterke punten van de MariënburgGroep genoemd: ‘De inhoudelijke en didactische kwaliteiten en de praktijkgerichtheid van de trainers’. ‘De kwaliteit en actualiteit van de cursussen’.

Procedure

Om voor een Cedeo-erkenning in aanmerking te komen, dient een opleider te voldoen aan zowel kwantitatieve als kwalitatieve criteria. Minimaal 80% van de opdrachtgevers dient ‘tevreden tot zeer tevreden’ te zijn. Of dit zo is, wordt vastgesteld tijdens het Cedeo-klanttevredenheidsonderzoek waarin opdrachtgevers benaderd worden met een aantal gerichte vragen over hun ervaringen met de organisatie. Daarbij wordt ingegaan op de tevredenheid, onderverdeeld in een tiental facetten als het programma, de organisatie, het studiemateriaal en de prijs- en kwaliteitsverhouding.

Cedeo

Cedeo is een gerenommeerde onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van human resources dienstverleners meet en waarborgt. De Cedeo-erkenning is geldig voor een periode van twee jaar. Voor continuering van de erkenning is een nieuw klanttevredenheidsonderzoek met positief resultaat nodig. Slechts een aantal instituten heeft zoals de MariënburgGroep de volledige erkenning voor open opleidingen en maatwerktrajecten.

Met vriendelijke groeten,

het onderwijsteam van de MariënburgGroep

Ps. Wilt u het volledige onderzoek nalezen? Klikt u hier voor onze resultaten.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

portret van Nicolette Stavorinus

Voor info neem contact op met:

Nicolette Stavorinus

coördinator opleidingen

055-7998030

portret van Mariëlle Hoogland

Voor info neem contact op met:

Mariëlle Hoogland

projectcoördinator

055-7998030

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten