`

Nieuws

Veranderopgave Inburgering 2020

De Wet Inburgering en het Besluit inburgering van 2006, ingrijpend gewijzigd in 2013 en laatst gewijzigd in oktober 2017, gaat op de schop.

De minister heeft in juli vorig jaar de hoofdlijnen geschetst van de nieuwe wet, de Veranderopgave Inburgering (VOI). Het belangrijkste is dat de gemeente de regie krijgt. Niet alleen over het traject Participatieverklaring maar over de inburgering als geheel. Het duurt volgens de minister te lang en er zijn signalen van misbruik.

De nieuwe wet is voorzien per medio 2020 maar de gemeenten hebben het verzoek gekregen om te anticiperen, om vooruit te lopen op de VOI. Een aantal gemeenten hebben te kennen gegeven hier zeker aan mee te willen werken. Maar wat betekent de VOI voor u, wat gaat er veranderen, welke stappen moet en kunt u zetten? De minister gaat voortvarend te werk, medio december 2018 verscheen weer een Kamerbrief over fraude inburgering en wordt verwezen naar de VOI. Gemeenten gaan tevens een rol krijgen bij de inkoop van taalcursussen.

Workshops VOI

De MariënburgGroep organiseert in het najaar van 2019 bijeenkomsten van een dagdeel om u te informeren over de Veranderopgave Inburgering. U kunt zich nu al melden bij eventuele interesse voor die bijeenkomst. Mocht u eerder willen weten wat u kunt verwachten, neem dan contact met ons op. Collega Jan Klienbannink kan u en uw collega’s vanuit de praktijk bijpraten over de huidige wet Inburgering, de rol van de gemeente en de VOI.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

portret van Nicolette Stavorinus

Voor info neem contact op met:

Nicolette Stavorinus

coördinator opleidingen

055-7998030

portret van Mariëlle Hoogland

Voor info neem contact op met:

Mariëlle Hoogland

projectcoördinator

055-7998030

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten