`

Diplomalijn 2 Verblijf en Adres

Ben je dagelijks bezig met het verwerken van aangiften van migratie en wil je meer weten over het hoe en waarom of wil je gewoon meer weten wat de mogelijkheden zijn op het terrein van verblijf en adres, dan is de diplomalijn ‘Verblijf en adres’ voor jou de diplomalijn die zorgt voor de verdieping.

De MariënburgGroep biedt de modules volgens het herziene Diplomastelsel Burgerzaken van de NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken) aan. De diplomalijn Verblijf en adres is onderdeel van de in totaal 8 diplomalijnen van de NVVB.

Modules diplomalijn 2 Verblijf en adres

Voor het behalen van het diploma Verblijf en Adres (NLQF-niveau 4) zijn de volgende modules nodig:

Het is mogelijk om los van de diplomalijnen losse modules te volgen. Bekijk bij elke module welke voorkennis wordt aanbevolen.

Examen

Je kunt voor alle modules examen doen volgens het (flexibel) toetssysteem van de NVVB. Je plant dit examen zelf in op een datum die goed uitkomt. De kosten voor dit examen staan op de website van de NVVB.

Resultaat

De medewerker Burgerzaken die de diplomalijn ‘Verblijf en adres’ met succes heeft doorlopen kan:

 • De algemene regels betreffende migratie binnen de BRP benoemen, toelichten en toepassen;
 • De inschrijving in de BRP als ingezetene op grond van aangifte van verblijf en adres, hervestiging en adreswijziging inclusief briefadres beoordelen, toelichten en uitvoeren;
 • De aangifte vertrek naar het buitenland beoordelen en verwerken in de BRP;
 • Inlichtingen inwinnen bij de burger omtrent een adres;
 • De wettelijke basis en de rol van een toezichthouder BRP beschrijven;
 • Het bestuursrecht, dat van belang is bij migratie en onderzoek daarnaar, benoemen en toepassen;
 • Beleidsrichtlijnen voor adresonderzoek toepassen;
 • Onderzoek doen naar de juistheid van adresgegevens al dan niet n.a.v. terugmeldingen;
 • Een onderzoeksdossier aanleggen en beheren;
 • Een voornemen en een besluit tot ambtshave opname gegevens opstellen;
 • Bij een huisbezoek met kennis van zaken op een professionele wijze communiceren met aanwezige burgers en kan omgaan met mogelijke conflictsituaties dan wel deze voorkomen of uit de weg gaan ten behoeve van de eigen veiligheid.

Diploma Verbijf en Adres

Als je alle modules van de diplomalijn Verblijf en Adres via het NVVB examen hebt behaald ontvang je van de NVVB een diploma voor de diplomalijn Verblijf en Adres (NLQF-niveau 4).

Bekijk het diplomastelsel Burgerzaken NVVB met alle vernieuwde diplomalijnen.

Vervolg

Na het afronden van diplomalijn 2 Verblijf en adres (basis) kun je je specialiseren door het volgen van de diplomalijn 5 Specialist Identiteitsdocumenten (NLQF-niveau 6). Ook kun je starten met de Diplomalijn 3 Burgerlijke stand - basis (NLQF-niveau 4) of Diplomalijn 4 Basisregistratie personen - basis (NLQF-niveau 4).

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

 • logo cedeo*erkend bedrijfsopleidingen open
 • logo NVVB
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten