`

Agenda

Actualiteitendag PW klantmanagers

Opgelet! Actualiteitendag PW klantmanagers is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Actualiteitendag PW klantmanagers

Actualiteiten juridische kaders klantmanager rechtmatigheid

Wetswijzigingen en rechtspraak, het sociale domein is erg veranderlijk en constant in ontwikkeling. Het is belangrijk dat klantmanagers op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen. Deze cursus biedt handvatten om doelgericht en praktisch met de klant in gesprek te gaan, over zijn of haar recht op bijstand.

Programma op hoofdlijnen:

Nieuwe ontwikkelingen i.v.m. beoordeling aanvraag PW:

 • Toets van de hulpbehoevendheid ten tijde én voorafgaande aan de aanvraag
 • De nadere onderzoeksverplichting van het college bij de aanvraag in samenhang met de bewijshulp verplichting van het college
 • Striktere criteria i.v.m. de bevoegdheid tot buiten behandeling stellen van een aanvraag

Nieuwe ontwikkelingen i.v.m. de PW-hoofdverblijf-toets

 • In welke situaties wordt wel c.q. geen wijziging hoofdverblijf aangenomen?
 • Actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie over de kostendelersnorm (samenwoning vanuit zorg-motieven en samenwoning met niet-rechthebbende partner (overgangsrecht 2016))
 • De bewijskracht van water- en energieverbruiksgegevens c.q. een huisbezoek

Nieuwe ontwikkelingen i.v.m. de gezamenlijke huishouding-toets

 • Wijzigingen in de toets hoofdverblijf bij personen woonachtig op twee adressen
 • Wijzigingen in de toets “wederzijdse zorg” – onderscheid met “sociaal verkeer”

Nieuwe ontwikkelingen i.v.m. de PW-inkomens- en vermogenstoets

 • De contante stortingen-jurisprudentie
  • Hoe om te gaan met contante stortingen welke naar zeggen van belanghebbende samenhangen met een geldlening of een gift?
  • Hoe om te gaan met contante stortingen naast contant geld en bovenmatige uitgaven?
 • Inkomenstoets
  • Wat is inkomen en vooral wat is het niet? (art. 31, lid 1 en lid 2 PW)
  • Hoe om te gaan met (verzwegen) inkomsten uit op geld waardeerbare werkzaamheden i.v.m. hobby c.q. onderverhuur, internethandel, internetpoker, seksuele dienstverlening, drugshandel, etc.?
  • Hoe om te gaan met de betaling van rekeningen van een PW-gerechtigde direct aan een organisatie door een derde?
  • Toets vermoeden van verzwegen (zwarte) inkomsten
 • De vermogenstoets
  • Hoe om te gaan met overschrijdingen van het wettelijk vrij te laten vermogen, die pas na verloop van tijd ontdekt worden?
  • Hoe om te gaan met vermogen in een auto, welke is geschonken door een ouder die in zorgbehoevende omstandigheden verkeert?
  • Hoe om te gaan uitgesteld inkomen (bijv. n.a.v. ontslag of echtscheiding) of uitgesteld vermogen, zoals: een erfenis, schadevergoeding of lijfrentepolis?

De Wet Taaleis

 • Beschrijving van de doelgroep
 • De relatie met de Wet inburgering en overige wetgeving
 • Hoe beoordeeld kan worden of een bijstandsgerechtigde voldoet aan de Wet taaleis?
 • Hoe te handelen wanneer een bijstandsgerechtigde niet voldoet aan de taaleis en wat de gevolgen zijn voor het recht op bijstand?
 • Wat valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant en wat valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente?

Actualiteiten bestuurlijke boete (facultatief)

Docenten

Dat zijn mr. dhr. H. van der Linden, docent sociale zekerheid en soza-jurist. Deze kei uit de praktijk staat borg voor de juiste juridische kaders. Hij beantwoord uw vragen samen met de heer B. Bergamin (klantmanager), voor de praktijkgerichte toepasbaarheid in uw werkveld.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 445,- per persoon. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van docent Harry van der Linden

Uw docent

Harry van der Linden

Mr. Harry van der Linden werkt als juridisch kwaliteitsmedewerker met de taakaccenten Handhaving en Bezwaar en Beroep. Hij is op het scherpst van de snede in zaken waarin administratief bewijsrecht en het Awb-bestuursprocesrecht centraal staan (met focus op de methodiek van rechterlijke toetsing), recht door zee en liefhebber van een multidisciplinaire benadering van problemen daar waar dat nodig is.

Harry geeft zijn cursisten alle ruimte om vragen te stellen en is zeer goed ingevoerd in jurisprudentie. Hij presenteert zijn cursisten graag verrassende inzichten en onverwachte invalshoeken. Want ‘gaan voor een juridisch gelijk en juridische precisie is één, het vinden en behouden van draagvlak voor een echte oplossing is een ander verhaal.’ Aldus Harry. Dat is dus wat je (ook) leert tijdens zijn training: ga “niet-geharnast” zaken in, leef je in en heb respect voor de wederpartij en zoek naar praktische oplossingen in een juridisch kader die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten