`

Incompany training


Internet Rechercheren de verdieping

In het huidige digitale tijdperk wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het internet biedt.

Deze langverwachte vervolgcursus Internet Rechercheren 2.0(de verdieping) - het vervolg, staat in het teken staan van het verdiepen en uitbreiden van reeds eerder opgedane kennis. De aandacht richt zich hierbij geheel op het zoeken van relevante informatie van een natuurlijk persoon in openbare bronnen op het internet. Zo zijn er inmiddels niet alleen nieuwere zoekmethodieken maar ook effectievere zoekmethodieken!

Introductie ‘06-casus’

Ter opfrissing van de reeds opgedane kennis in de reguliere cursus Internet Rechercheren wordt aan de cursisten twee weken voorafgaande aan de nieuwe vervolg cursus een casus uitgereikt.

Dit betreft het zoeken van zoveel mogelijk relevante gegevens omtrent een gsm-nummer. De casus ziet op het gefingeerde gegeven dat er slechts een 06 nummer bekend is en andere relevante info via de openbare bronnen van het Internet verkregen dienen te worden.

De casus biedt zowel aanknopingspunten op het telefoonnummer, internetsites en bijbehorende domeinnamen, ip-adressen, e.d.. De casus wordt verstrekt op schrift en middels een Freemind mindmap file, welke als template voor deze casus kan dienen.

Inhoud Internet Rechercheren 2.0 - het vervolg

Gebruik van Freemind

Op de vervolg cursusdag wordt gewerkt volgens de OSIS-methode met gebruikmaking van het freeware programma “Freemind”. Het is wenselijk dat cursisten de basisvaardigheden van het Mindmappen en de door hen gevonden antwoorden van de 06-casus in een Mindmap dan wel op schrift meenemen naar de cursusdag.

Uitwerking van de ‘06-casus’

Door de docenten zal middels de Mindmap (Freemind) een presentatie worden gegeven van de resultaten op de 06-casus.

Hierbij wordt stilgestaan bij de verschillende onderwerpen, zoals bedoelde IP-adressen, domeinnamen e.d..

Social Media

Social Media neemt een steeds belangrijkere plaats in bij het doen van het onderzoek op het Internet. Bekende sites zoals: Facebook, Instagram, X worden geacht bekend te zijn bij de cursisten. De cursusdag zal dan ook niet in het teken staan van het gebruik van deze sites. Wel zullen een aantal items worden uitgelicht welke juist het zoeken naar personen en relevante informatie over deze personen gemakkelijk maken.

De navolgende onderwerpen komen hierbij aanbod:

  • Internationale social media sites
  • Nationale social media sites
  • Een aantal relevante Fora/Blogs
  • Zoekmogelijkheden binnen verschillende social media sites.

Met name deze laatste, zoekmogelijkheden binnen verschillende social media sites, zal uitputtend worden behandeld tijdens de vervolg cursusdag. Hierbij worden verschillende tips en trucs getoond op welke wijze persoonsgerichte informatie kan worden gevonden op het openbare gedeelte van het world wide web.

Casuïstiek

Gedurende de cursusdag zullen er verschillende casussen worden verstrekt aan de cursisten ten einde te toetsen of men gebruik kan maken van die zoekmogelijkheden. Deze casussen zijn derhalve gericht op het vinden van relevante (additionele) informatie van de natuurlijke personen op het Internet en in het bijzonder in Social Media bronnen.

Social Media monitoringtools

We merken steeds meer interesse in monitoringtools. Het lijkt aantrekkelijk om ‘automatisch’ boeven te vangen. Er hangt echter een prijskaartje aan dit soort oplossingen. Daarnaast, hoe effectief zijn deze nu echt?

Behalve de grote, dure monitoringtools zoals Coosto, kan men ook prima kleine freeware tools gebruiken om diverse social media uitingen (beperkt) te monitoren. Er zullen een aantal hiervan worden gepresenteerd.

Daarnaast wordt, niet onbelangrijk, stilgestaan bij het wettelijk kader waarbinnen deze en de grotere tools gebruikt mogen en kunnen worden.

Add-ons en RSS-feeds

Welke kleine programmaatjes (add-ons) stellen de cursisten in staat effectiever te zoeken op het Internet met gebruikmaking van de browser FireFox. Hoe gebruik ik Google-Alerts en RSS-feeds voor mijn onderzoek?

Afronding

De cursisten krijgen na afloop van de vervolgdag onderzoek internet een Freemind template met daarop de diverse behandelde sites met een beschrijving van de werking van die site. Het stelt de cursist instaat om vanuit een eigen omgeving onderzoek op internet te verrichten waarbij de cursist kan terugvallen op de beschrijving en praktische tips over deze sites.

Bijzonderheden

Tijdens de training Internet Rechercheren 2.0 wordt gebruik gemaakt van PC’s waardoor de deelnemers direct kunnen oefenen met praktijksituaties. Dit zorgt voor een optimale transferbevordering van theorie naar praktijk.

Incompany Internet Rechercheren 3.0

De volgende stap in Internet Research is een praktijkdag geheel toegespits op uw ‘‘cold cases’’ of eigen casuïstiek. Deze levert u vooraf aan en worden tijdens de incompany cursusdag intern met u besproken. Verdien uw investering terug aan de hand van uw eigen opsporingszaken. Bel of mail gerust voor meer informatie.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training enkel incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten