`

Incompany training


Toezichtbevoegdheden

Wettelijke kaders en de samenhang met het administratief bewijsrecht in Pw-fraudezaken

Steeds meer gemeenten stellen Toezichthouders (art. 76a) aan. Deze functie heeft nogal wat raakvlakken -en soms haken en ogen- met aanpalende functies en wetgeving. Wanneer kun je en bij welke vorm van Pw-fraude gebruik maken van toezichthoudende bevoegdheden? En wat zijn dan je mogelijkheden? En waar moet je rekening moet houden (bijv. toets onrechtmatig verkregen bewijs). Wanneer is de inzet van toezichthoudende bevoegdheden gepast en slim om in te zetten en wat is dan het resultaat? Deze en andere vragen komen in deze cursus allemaal aan bod.

Programma

Het algemene wettelijk kader van het Nederlands staats- en bestuursrecht en de samenhang met de bevoegdheden van de toezichthouder Pw

 • Overzicht van het Nederlands rechtstelsel – onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht – de plaats van de Pw en de samenloop met de Algemene wet bestuursrecht (de Awb) en het strafrecht
 • Gebondenheid van overheidsoptreden aan het recht – link met het wetmatigheidsbeginsel
 • De raakvlakken tussen enerzijds fundamentele mensenrechten in de Grondwet en het internationaal recht (o.a. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de AVG) en het huisrecht) en de hiërarchie van rechtsnormen en anderzijds de uitoefening van de bevoegdheden door een Pw-toezichthouder
 • Overzicht van de wettelijke kaders ter beperking van deze grondrechten op grond van het sociale zekerheidsrecht (o.a. de Pw), het bestuursrecht (de Awb) en het strafrecht (o.a. WvSr) in samenhang met de uitoefening van bevoegdheden door de Pw-toezichthouder
 • De geheimhoudingsplicht van de Pw-toezichthouder in relatie tot geheimhoudingsplicht op grond van andere wettelijke kaders – link met de ambtseed
 • De bewijskracht van rapportages en rechtshandelingen door een toezichthouder op ambtseed – actuele jurisprudentie Pw-fraudezaken

Reikwijdte van de inlichtingenplicht van de Pw-belanghebbende en derden (organisaties) (art. 17 Pw - art. 63 en 64 Pw – art. 54 SUWI) en het onderscheid met het vorderen van inlichtingen door de toezichthouder / overige verplichtingen van de Pw-belanghebbende

 • Actua jurisprudentie m.b.t.. de omvang van de Pw-inlichtingenverplichting:
  • De objectieve duiding van de niet-nakoming van de Pw-inlichtingenverplichting bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de te verlenen c.q. verleende bijstand
  • Vormen van niet-nakoming van de inlichtingenverplichting
  • In beginsel geen ruimte voor verschoningsgronden voor de Pw-belanghebbende
  • De toets subjectieve verwijtbaarheid bij de niet-nakoming inlichtingenverplichting in het kader van het Pw-boetebesluit – link met de cautie
 • De inlichtingenverplichtingen derden o.g.v.. art. 63 en 64 Pw
 • De AVG en de spanning met de inlichtingenverplichting van derden (o.a. banken)
 • De omvang van de Pw-medewerkingsverplichting:
  • wat te doen met een boze cliënt die wegloopt – link met inlichtingenverplichting
  • actua jurisprudentie huisbezoeken
 • De identificatieplicht van belanghebbende

De onderzoeksbevoegdheden van het college en inlichtingenverplichting van het college (art. 53a, lid 1 en lid 6 Pw / art. 66 en 67 Pw)

 • Actua jurisprudentie mbt. de toelaatbaarheid van de inzet van onderzoeksmethodieken/ bewijsmiddelen door het college op grond van de Pw:
  • De rechtswerking van het proportionaliteits- en het subsidiariteitsbeginsel als algemeen wettelijk kader i.v.m.. de beoordeling van de toelaatbaarheid van de inzet van bewijsmiddelen door het college (bijv. huisbezoek, cameratoezicht, aantal observaties) – link met de beoordeling van de rechtmatigheid van de inbreuk op het grondrecht van bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • De omvang en de beperkingen van art. 53a, lid 1 en lid 6 Pw bij de uitoefening van de onderzoeksbevoegdheden van het college op grond van de Pw
  • De afbakening tussen de onderzoeksbevoegdheden van het college op grond van de Pw ten opzichte van het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van een Officier van Justitie – link met de Richtlijn sociale zekerheidsfraude – link met de uitoefening van bijzondere onderzoeksmethoden in het kader van het strafrecht (inzet van stelselmatige observatie / camera-observatie / een peilbaken) – link met samenwerking tussen handhavers, sociale recherche en politie m.b.t. de toezichtbevoegdheden
  • De omvang van de toets onrechtmatig verkregen bewijs
 • De meldingsplicht van het college bij misdrijven
 • De plicht tot gegevensuitwisseling van de gemeenten jegens andere organisaties

De bevoegdheden van de toezichthouder op grond van de Algemene wet bestuursrecht in relatie tot de bewijsvoering in Pw-hoofdverblijf-, woonsituatie- en middelenfraude

 • Formele bevoegdheidskader in verband met de uitoefening van de bevoegdheden als toezichthouder – link met benoemingsbesluit – legitimatie (vereisten en toepassing)
 • De eis van proportioneel gebruik van bevoegdheden, gelet op het doel van het onderzoek en de spanning met het grondrecht inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer/AVG
 • Wettelijke beperkingen in verband met de uitoefening van het toezichthouderschap Pw – link met het onderscheid tussen de wettelijke bewijsvoeringseisen op grond van enerzijds het bestuursrecht (o.a. de Pw) dan wel die op grond van het strafrecht
 • De bevoegdheid tot het betreden van plaatsen (art. 5:15 Awb) – link met type Pw-fraude – actua jurisprudentie
 • De bevoegdheid tot het vorderen inlichtingen, ID-bewijs en zakelijke gegevens (art. 5:15 – 5:17 Awb) – link met type Pw-fraude – actua jurisprudentie
 • De bevoegdheid tot het onderzoek van vervoersmiddelen (art. 5:19 Awb) – link met type Pw-fraude – actua jurisprudentie
 • Het vorderen van medewerking van de cliënt bij de uitoefening van toezichthoudende taken dan wel de wettelijke criteria voor het weigeren van medewerking (art. 5:20 Awb)
 • Verwijtbare niet-nakoming van medewerking aan de uitoefening van toezichthoudende taken - overtredingen en misdrijven in relatie tot toezichtbevoegdheden (art. 5:1 Awb)

Rode draad

 • Best practices collega-gemeenten
 • Vragen en kwesties van de deelnemers
 • Onmisbare tips voor uitvoering en beleid
 • Actuele stand van zaken

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

Gemiddelde beoordeling
7,9
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten