`

Incompany training


Wonen en zorg voor gemeenten

Alles wat je als gemeente moet weten over de woonzorgvisie en wat je van woningcorporaties en zorginstellingen mag verwachten. Én wat niet…

De vergrijzing neemt in hoog tempo toe. Daarmee wordt het risico op vereenzaming en ongelukken groter. Uw gemeente wordt geconfronteerd met toenemende kosten van de Wmo en wordt door inwoners en maatschappelijke stakeholders gevraagd om een visie op wonen en zorg voor ouderen en andere kwetsbare doelgroepen. Daarnaast wordt door het ministerie van VWS van uw gemeente verwacht dat zij in 2021 over een woonzorgvisie beschikt en die heeft vertaald in prestatieafspraken met woningcorporaties en zorginstellingen.

Ontwikkelen van een woonzorgvisie

Als gemeente kunt u deze ontwikkelingen niet aan u voorbij laten gaan en moet u een visie ontwikkelen op hoe u inspeelt op de veranderende behoeften van uw kwetsbaarste inwoners. Maar waar begint u? Wat is de opgave nu precies en hoe brengt u die in beeld? Welke dingen hebben voor uw gemeente prioriteit en vanuit welke rol wil en kan uw gemeente daarin bijdragen? En wat mag u eigenlijk van uw maatschappelijke partners verwachten?

Tijdens de training Wonen en zorg voor gemeenten wordt stilgestaan bij het (verder) ontwikkelen van een woonzorgvisie. We inspireren u met betrekking tot de inhoud van een goede woonzorgvisie aan de hand van best practices. Daarnaast gaan we in op de rollen die gemeenten kunnen innemen bij de praktische uitwerking en de uitvoering van de woonzorgvisie. Daarbij gaan we uitgebreid in op wat u wel en niet van uw maatschappelijke stakeholders zoals woningcorporaties en zorginstellingen mag verwachten, gegeven regelgeving en financiële (on)mogelijkheden.

Na deze training heeft u de kennis om bijvoorbeeld aan de slag te gaan met het opstellen of verdiepen van de woonzorgvisie. Ook heeft u inzicht in het perspectief van maatschappelijke stakeholders, zodat u bij het in de praktijk brengen van de woonzorgvisie beter in staat bent om het gesprek met hen aan te gaan.

Programma

 • De woonzorgvisie
  • Waarom een woonzorgvisie
  • De scope en inhoud van een goede woonzorgvisie (best practices)
  • Proces van opstellen/verdiepen van de woonzorgvisie
 • De rol van de gemeente
  • Mogelijke rollen van gemeenten in wonen en zorg
  • De impact van rollenkeuze op samenwerkingsvormen en verwachtingen van stakeholders
  • Praktijkvoorbeelden vanuit ‘koploper gemeenten’
 • Het perspectief van woningcorporaties
  • De strategische opgaven van woningcorporaties
  • Woningwet: (on)mogelijkheden van bijdragen aan beter aanbod van wonen met zorg
  • Financiële (on)mogelijkheden van woningcorporaties
   • De businesscase van zorg(geschikte) woningen
   • Hoe kunnen gemeente en zorginstellingen corporaties helpen een acceptabele businesscase te creëren
   • Hoe kunnen corporaties zichzelf helpen
  • Samenwerken met de woningcorporatie
 • Het perspectief van zorginstellingen
  • Strategische opgaven van zorginstellingen
  • Vastgoedaanbieder of alleen zorgverlener
  • De rol van het zorgkantoor
  • Financiële (on)mogelijkheden van zorginstellingen
   • De bekostiging van (woon)zorgvastgoed
   • Hoe kunnen corporaties en gemeenten zorginstellingen helpen om een acceptabele businesscase te creëren
   • Hoe kunnen zorginstellingen zichzelf helpen
  • Samenwerken met zorginstellingen

Resultaat

 • U heeft inzicht in wat een goede woonzorgvisie inhoudt.
 • U weet op welke wijze u uw visie kunt opstellen/verdiepen.
 • U kent de mogelijke rollen van een gemeente en kunt inschatten wat die betekenen voor stakeholders.
 • U begrijpt hoe een woningcorporatie kijkt naar wonen en zorg en welke (on)mogelijkheden en omstandigheden daarbij relevant zijn.
 • U kent het perspectief van een zorginstelling en het zorgkantoor ten aanzien van wonen en zorg.
 • U beschikt over voldoende kennis van uw maatschappelijke stakeholders om het gesprek te voeren over prestatieafspraken.

Incompany

We verzorgen de cursus Wonen en zorg voor gemeenten enkel incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten