Agenda

Basisopleiding tot overheidsmediator

Opgelet! Basisopleiding tot overheidsmediator is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Basisopleiding tot overheidsmediator

Uit onderzoek komt naar voren dat er in Nederland jaarlijks zo’n kleine 2,5 miljoen bezwaarschriften worden ingediend tegen overheidsbesluiten. Het omgaan met conflicten behoort daarmee tot een van de kerntaken van de Nederlandse overheid. Steeds meer overheden gaan daarom over tot het op een andere manier aanpakken van conflicten.

Mediation

Bestuursorganen worden onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving gestimuleerd om meer te doen aan laagdrempelige geschilbeslechting. Daarbij kan worden gedacht aan de inzet van mediation (vaardigheden) c.q. bemiddeling. De inzet van het instrument mediation wordt vanuit de Nationale Ombudsman en de wetgever aanbevolen.

In het nieuwe regeerakkoord (15 december 2021) wordt ook mediation genoemd:

We zetten meer in op maatschappelijk effectieve rechtspraak en herstelrecht; laagdrempelige alternatieve geschillenbeslechting, al dan niet in combinatie met partners uit het sociale domein naar het voorbeeld van buurtrechtspraak en ‘mediation’. We beperken het aantal juridische procedures die de overheid voert tegen burgers. We bevorderen dat rechterlijke uitspraken meer worden gepubliceerd.

Vanwege de groeiende behoefte aan opgeleide mediators bieden wij de Basisopleiding tot overheidsmediator aan.

Deelnemers

Deze basisopleiding is voor iedereen bij de overheid die met conflicten te maken krijgt. Deelnemers moeten een HBO werk- en denkniveau kunnen hanteren.

Programma overheidsmediator

Tijdens de opleiding laten we de deelnemers zoveel mogelijk zelf ontdekken wat de meerwaarde van de inzet van mediation(vaardigheden) is (ervaringsleren). De elementen bewustzijn en bewustwording staan dan ook centraal. Het eigen ‘gedrag’ van medewerkers en de organisatie is cruciaal. Omdat te bereiken richt de opleiding zich op drie pijlers:

  • het vergroten van de kennis over conflicten;
  • het veranderen van de basishouding ten aanzien van conflicten;
  • het uitbreiden van technieken en vaardigheden.

De opleiding is opgebouwd uit de onderstaande modules en duurt 9 dagen.

  • Module 1: Nederlands recht op basisniveau (1 dag)
  • Module 2: Kennismaking en inleiding tot de mediation (2 dagen)
  • Module 3: Commitment en valkuilen in de mediation (1 dag)
  • Module 4: Het proces aan tafel en interventies (2 dagen)
  • Module 5: Afronding en de schriftelijke kant (2 dagen)
  • Module 6: Voorbereiding voor ADR-erkenning (1 dag)

Resultaat

Na afloop van de opleiding zijn de deelnemers in staat om zelfstandig op basisniveau als mediator / bemiddelaar te fungeren. Van de mediation / bemiddeling kan een beknopt verslag worden opgemaakt dat eventueel ook als hoorverslag in de zin van de Awb kan dienen. De uitkomsten kunnen worden vastgelegd in een beschikking op bezwaar c.q. een vaststellingsovereenkomst.

Praktijkgericht

Alle modules worden verzorgd door één of meerdere trainers die in de praktijk ook werkzaam zijn als mediator. We werken veel met praktijksimulaties zodat de dagelijkse realiteit zo dicht mogelijk wordt benaderd.

Certificering via ADR

Na het succesvol doorlopen van deze basisopleiding en de kennistoets bij het internationale ADR-register kunnen de deelnemers worden opgenomen als associate certificaathouder. De associate certificering is eenmalig voor een periode van vijf jaar. Zodra de associate certificaathouder voldoende ervaringstijd kan aantonen en de vaardighedentoets heeft behaald, volgt omzetting van associate naar volledige certificering bij ADR.

Duur

De duur van de opleiding is 9 dagen.

Lesmateriaal

Het materiaal bestaat onder andere uit het handboek Mediation (Sdu), de tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht, het boek Met de overheid aan tafel en een uitgebreide cursusmap met voorbeeld documenten en overig ondersteunend materiaal.

Kennistoets ADR-register

Deelnemers kunnen zelf besluiten of zij zich willen certificeren en registreren bij het Internationaal ADR-register. Hiervoor moet na afloop van de opleiding succesvol de kennistoets worden afgerond. De kosten voor het aanmelden bij het ADR-register inclusief kennistoets & eventuele herkansingen zijn €200,- excl. BTW. De kosten zitten niet bij de opleidingskosten inbegrepen. De deelnemer moet zich zelf bij het ADR aanmelden voor registratie en het maken van de kennistoets.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten