`

Incompany training


Ruimtelijke Ordening voor Professionals

Binnen het Omgevingsrecht neemt het ruimtelijk bestuursrecht een belangrijke plaats in. Het opstellen van bestemmingsplannen bijvoorbeeld is de laatste jaren steeds complexer geworden. Rekening moet worden gehouden met specifieke situaties en wetgeving die niet in de Wet ruimtelijke ordening is te vinden.

De nieuwe wetgeving komt er met rasse schreden aan. De Wabo en de Wro gaan op in de Omgevingswet. Dit heeft gevolgen voor het opstellen van ruimtelijk beleid. Het bijhorende instrumentarium en de afstemming met verschillende beleidsvelden gaat veranderen. Bent u hiervan op de hoogte? Na het volgen van deze training bent u op de hoogte van de relevante onderwerpen en wijzigingen op het gebied van Omgevingsrecht en kunt u dit toepassen in het opstellen van ruimtelijk beleid.

Programma

Dag 1

  • Huidige ruimtelijke wetgeving: wetten en procedures;
  • Bevoegdheden en procedure Rijk, provincie en gemeente;
  • Relevante wetgeving: Wro, Woningwet, Wabo etc.;
  • Inhoudelijke afstemming tussen bestemmingsplannen en wetgeving die een relatie heeft met het ruimtelijk beleid;

Dag 2

  • Bestemmingsplan (procedure);
  • Beheersverordening en projectbesluit;
  • Omgevingswet;
  • Relevante jurisprudentie;
  • Praktijkvoorbeelden.

Doelgroep

U bent (beleids)medewerker of adviseur in het ruimtelijk domein. U heeft een aantal jaren werkervaring.

Aanpak

Tijdens deze training verdiept u zich in de verschillende aspecten van het Omgevingsrecht met daarbij behorende procedures en planvormen. Na het volgen van de training kunt u uw kennis direct toepassen in uw eigen werkpraktijk. In het programma is ruimte voor eigen praktijkvoorbeelden. Op die manier kunt u wat u leert direct toepassen.

Resultaat

Na het volgen van deze training bent u bekend met de belangrijkste wetgeving, procedures en planvormen binnen het ruimtelijk bestuursrecht. U bent op de hoogte van de laatste trends in de rechtspraak. U kunt uw kennis gebruiken voor het opstellen van structuurvisies en bestemmingsplannen in uw eigen organisatie dan wel het voeren van procedures of het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen.

Kwaliteitscriteria

De kwaliteitseisen Vergunningverlening Toezicht en Handhaving vragen van de gemeenten een forse inspanning. De training is afgestemd op de Kwaliteitscriteria 2.2 en de aankomende wet VTH. Deze kwaliteitscriteria zijn op verschillende niveaus beschreven. Deels hebben ze betrekking op de organisatie en deels op de medewerkers. De Kwaliteitscriteria zijn ervoor bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving te professionaliseren en de kwaliteit in die organisaties te kunnen borgen. Op medewerkersniveau moeten de taken belegd worden bij medewerkers die voldoende deskundig zijn om deze taken adequaat uit te kunnen voeren.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training enkel incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van docent Kees van Alphen

Uw docent

Kees van Alphen

De cursus wordt gegeven door mr. C.W.M. (Kees) van Alphen. Kees is eigenaar van een deskundig adviesbureau en kent de gemeentelijke wereld door en door. Actief voor de gemeentelijke en provinciale overheid, alsmede de waterschappen en bedrijven en instellingen die veel met de overheid werken zoals stedenbouwkundige adviesbureaus.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten