Incompany training


Jeugdwet, kan het (nog) beter

Jeugdwet: uw gemeente is goed bezig maar kan het (nog) beter?

Op 1 januari 2015 trad (al dan niet met een vliegende start) de Jeugdwet in werking. Ook in uw gemeente. Het voorafgaande jaar 2014 stond voor alle partijen in het teken van het voorbereiden op de invoering ervan. Zowel binnen als buiten de gemeente. De problemen en hun achtergronden bij de opvoeding en ontwikkeling van jongeren bleven hetzelfde en aanwezig, de organisatie rondom de aanpak en het aanbrengen van veranderingen en verbeteringen veranderde aanzienlijk.

MariënburgGroep heeft vanaf het begin via het ontwikkelen en verzorgen van een groot aantal open en in companycursussen bijdragen geleverd aan kennisverwerving en kennisvermeerdering voor veel beleidsvoorbereiders en uitvoerders van de Jeugdwet bij en voor gemeenten. Hiervoor werd gebruik gemaakt van betrokken en ervaren docenten uit de praktijk van gemeente en jeugdbescherming.

Na ruim anderhalf jaar wordt in veel gemeenten de behoefte onderkend om evaluerend terug te blikken en waar nodig en/of gewenst veranderingen en verbeteringen in de bestaande opzet en organisatie van uitvoering van de Jeugdwet door te voeren. Dit alles vanuit het Verdragsrechtelijk geborgde “Belang van het kind” (artikel 3 Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind). Vanuit de opgedane specifieke ervaring, betrokkenheid en deskundigheid wil MariënburgGroep hieraan graag een bijdrage leveren. Daarvoor is een speciale interactieve workshop ontwikkeld.

Doel hiervan is om het in actieve samenspraak met uw hoofdrolspelers op het gebied van (ontwikkeling en) uitvoering van de Jeugdwet komen tot het formuleren van verbeter- en andere aandachtspunten, en vervolgens de door te voeren veranderingen op uitvoeringsniveau “handen en voeten te geven”.

De volgende zaken zullen in elk geval worden besproken

  • Verordening, nadere regels, beleidsregels en de spanning met de (gewenste) bestaande praktijk
  • Gewenste (juridisch herkenbare) scheiding tussen aanvraag, persoonlijk plan, beschikking en andere documenten
  • De verbeterpunten voor onafhankelijke cliënt ondersteuning
  • Optimalisering van professioneel handelen en verdere ontschotting.
  • Verzamelde info voor herijking en de noodzakelijkheid om beleid aan te passen.
  • Aandachtspunten voor het contracteren van jeugdhulp en jeugdzorg
  • De inhoud van en controle op geleverde jeugdhulp
  • Doorwerking van Wet bescherming persoonsgegevens, Wet openbaarheid van bestuur, Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
  • Is de bezwaarprocedures goed ingericht en functioneert deze naar behoren.
  • De jeugdwet en zorgmijders

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training enkel incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten