Incompany training

APV basis is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


APV basis

APV voor beginners: Is uw kennis van de APV voldoende?

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de belangrijkste gemeentelijke verordening. Als u in uw (dagelijkse) werkpraktijk te maken heeft met de APV is een goede basiskennis van de APV noodzakelijk. Na het volgen van deze training raakt u vertrouwd met de APV en kunt u deze toepassen in de dagelijkse praktijk.

Programma van de cursus:

 • Achtergrond en systematiek van de APV.
 • Verhouding APV tot Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet en andere regelingen.
 • De betekenis van de Dienstenwet voor de uitvoering van de APV.
 • Bevoegdheidsverdeling raad, college, burgemeester.
 • Aanwijzingbesluiten op grond van de APV.
 • Voorschriften, beperkingen en weigeringsgronden.
 • Meldingsplicht en vergunningaanvraag.
 • Het beoordelen van aanvraagformulieren voor besluiten op grond van de APV.
 • Procedure vergunning/ontheffing (aanvraag, beslistermijn, besluit, intrekking, wijziging) en melding.
 • Specifieke onderwerpen aan de hand van conceptbesluiten zoals toestemming voor het gebruik van de openbare weg, standplaatsen, evenementen e.d.
 • De handhaving van de APV.

Doelgroep

U houdt zich binnen de gemeentelijke praktijk bezig met vergunningverlening en/of advisering. U heeft geen of weinig kennis van de APV maar in uw functie wel te maken met de APV.

Aanpak

Tijdens deze training verdiept u zich onder andere in de opbouw en structuur van de APV en het systeem van vergunningen en ontheffingen. In het programma is ruimte voor eigen praktijkvoorbeelden. Op die manier kunt u wat u leert direct toepassen.

Resultaat

Na het volgen van deze training bent u bekend met de APV. U raakt vertrouwd met de uitvoering in relatie tot de APV. Daarnaast bent u op de hoogte van de relatie van de APV tot andere relevante wetgeving.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met manager opleidingen Harry Ploeg. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

portret van docent Kees van Alphen

Uw docent

Kees van Alphen

De cursus wordt gegeven door mr. C.W.M. (Kees) van Alphen. Kees is eigenaar van een deskundig adviesbureau en kent de gemeentelijke wereld door en door. Actief voor de gemeentelijke en provinciale overheid, alsmede de waterschappen en bedrijven en instellingen die veel met de overheid werken zoals stedenbouwkundige adviesbureaus.

portret van Harry Ploeg

Voor info neem contact op met:

Harry Ploeg

manager opleidingen

06-82868847