`

Incompany training


Gemotiveerd beslissen in het sociaal domein

Gemotiveerd beslissen en integraal rapporteren op begrijpelijke wijze!

Aan de leesbaarheid, zorgvuldigheid en motivering van beschikkingen worden hoge eisen gesteld. De motivatie moet helder, navolgbaar en logisch zijn en voldoen aan de eisen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De motivering speelt vooral een belangrijke rol bij negatieve en risicovolle beschikkingen, zoals beschikkingen waar derde belanghebbenden bij betrokken zijn. Niet alleen de juridische benadering is belangrijk maar ook de leesbaarheid voor de klant.

Maatwerk voor uw organisatie

De cursus gemotiveerd rapporteren is specifiek maatwerk voor uw eigen organisatie bedoeld als kwaliteitsslag op gebied van rapporteren en beschikken. Ons vertrekpunt is een juridische kwaliteitsslag, waarbij:

 • de organisatie zelf benoemt op welke punten men binnen de beoordeling van het recht op bijstand, de aandacht wil leggen;
 • de organisatie zelf benoemt voor welke taakaccenten of functies deze cursus gevraagd word

Werkwijze

Aan de hand van uw eigen beschikkingen en casuïstiek wordt geoefend met het opstellen van rapportages, waaruit een juridisch juiste beschikking met heldere en begrijpelijke motivatie voortvloeit. Je ontvangt concrete feedback op je eigen beschikkingen. Na afloop weet je aan welke eisen en motivering een goede beschikking moet voldoen.

Doelgroep

Medewerkers die belast zijn met de uitvoering van wetten, verordeningen en regelingen en in hun dagelijkse werk beschikkingen maken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan medewerkers, sociaal wijkteam, beslissers sociaal domein en kwaliteitsmedewerkers.

Programma

Definitie en functie van een beschikking:

 • juridische betekenis: onderscheid procedurele betekenis (Awb) en inhoudelijk betekenis
 • communicatieve betekenis

Een procedurele opbouw van de beschikking o.g.v. de Awb-fasen van het besluitvormingsproces werkprocessen en het onderscheid tussen de aantoonverplichting van de burger en de onderzoeksverplichting van het college.

Onderscheid in de motivering van de beschikking tussen enerzijds een beschrijving van de relevante feiten en anderzijds een juridische waardering van de feiten o.g.v. een wettelijk kader.

Hierbij aandacht voor:

 • procedurele aspecten o.g.v. de Awb
 • goede uitwerking v.d. belangenafweging en maatwerk
 • toetsing aan het rechtszekerheids, vertrouwens- en evenredigheidsbeginsel

Communicatieve aspecten, met aandacht voor:

 • het onderscheid tussen het formele juridische taalniveau en het alledaagse taalniveau
 • kenmerk en opbouw van de motivering
 • verschillende zienswijzen
 • het onderscheid tussen zender en ontvanger van de informatie en de hierbij behorende aandachtspunten
 • taalniveau van de doelgroep en relevante punten i.v.m. tekststructuur
 • taal technische aspecten i.v.m. schriftelijke communicatie
 • de uitwerking van standpunten en argumenten
 • het belang van een samenvatting (zowel op feitelijk niveau als op het niveau van waardering van de feiten)

Rode draad

 • het oefenen, toetsen en feedback tussen alle onderdelen door

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust contact op. Onze contactinformatie vind je bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training enkel incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan in de rechterkolom, want daar vind je onze contactgegevens.

portret van docent Harry van der Linden

Uw docent

Harry van der Linden

Mr. Harry van der Linden werkt als juridisch kwaliteitsmedewerker met de taakaccenten Handhaving en Bezwaar en Beroep. Hij is op het scherpst van de snede in zaken waarin administratief bewijsrecht en het Awb-bestuursprocesrecht centraal staan (met focus op de methodiek van rechterlijke toetsing), recht door zee en liefhebber van een multidisciplinaire benadering van problemen daar waar dat nodig is.

Harry geeft zijn cursisten alle ruimte om vragen te stellen en is zeer goed ingevoerd in jurisprudentie. Hij presenteert zijn cursisten graag verrassende inzichten en onverwachte invalshoeken. Want ‘gaan voor een juridisch gelijk en juridische precisie is één, het vinden en behouden van draagvlak voor een echte oplossing is een ander verhaal.’ Aldus Harry. Dat is dus wat je (ook) leert tijdens zijn training: ga “niet-geharnast” zaken in, leef je in en heb respect voor de wederpartij en zoek naar praktische oplossingen in een juridisch kader die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

Gemiddelde beoordeling
8,1
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten