`

Handhaving

De Mariënburggroep biedt een uitgebreid aanbod aan trainingen, cursussen en opleidingen op het gebied van handhaving. Het handhavingsbeleid in de sociale zekerheid richt zich op de naleving van de verplichtingen van de socialezekerheidswetgeving. Bij het handhavingsbeleid gaat het voor een belangrijk deel om het voorkomen en bestrijden van fraude en misbruik van de sociale verzekeringen en voorzieningen.

“Het door toezicht en het toepassen van (of dreigen met) bestuur(srechte)lijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen bereiken dat de algemeen geldende rechtsregels en individueel geldende voorschriften worden nageleefd. Handhaving bestaat uit toezicht, opsporing en sanctionerend optreden.”

Meer leren over Handhaving? Bij de MariënburgGroep staat uw handhavingspraktijk centraal. Onder leiding van opleiders uit de praktijk waarborgen wij de koppeling tussen theorie en praktijk.

Opleidingen en cursussen Handhaving: kennis maar ook vaardigheden

De Mariënburggroep biedt u een uitgebreid aanbod aan trainingen en opleidingen op het gebied van handhaving. Natuurlijk verzorgen we de trainingen rond wet- en regelgeving. Maar naast de vakinhoudelijke trainingen besteden we aandacht aan de nieuwe vaardigheden die van u worden verwacht. Bekijk het actuele aanbod in de linkerkolom. Wij kunnen de cursussen handhaving ook incompany verzorgen.

Handhavingsspecialist Participatiewet worden?

Met het volgen van onze opleiding ontwikkelt u zich tot (junior) handhavingsspecialist Participatiewet. De aandacht voor fraudesignalen, preventie en hoogwaardige handhaving hebben wij verenigd in deze zeer actuele, hoogstaande maar bovenal praktisch toepasbare opleiding tot handhavingsspecialist. Tijdens deze vijfdaagse opleiding worden alle relevante wet- en regelgeving, de benodigde bevoegdheden, de rechten en plichten, waarmee men als handhaver in de praktijk te maken krijgt behandeld. Meer weten? Klik hier voor meer informatie over de opleiding Handhavingsspecialist Participatiewet.

Experts in maatwerk - incompany trainingen

Uw opleidingsvraagstukken kunnen ook volledig op maat binnen uw eigen organisatie worden verzorgd. Naast dat wij bestaande trainingen incompany bij u verzorgen ontwikkelen wij ook volledig op maat uw eigen programma naar gelang uw wensen en behoefte.

  • logo cedeo*erkend bedrijfsopleidingen open
  • logo NVVB
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten