Handhaving

“Het door toezicht en het toepassen van (of dreigen met) bestuur(srechte)lijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen bereiken dat de algemeen geldende rechtsregels en individueel geldende voorschriften worden nageleefd. Handhaving bestaat uit toezicht, opsporing en sanctionerend optreden.”

Het handhavingsbeleid in de sociale zekerheid richt zich op de naleving van de verplichtingen van de socialezekerheidswetgeving. Bij het handhavingsbeleid gaat het voor een belangrijk deel om het voorkomen en bestrijden van fraude en misbruik van de sociale verzekeringen en voorzieningen.

Bij de MariënburgGroep staat uw handhavingspraktijk centraal. Onder leiding van opleiders uit de praktijk waarborgen wij de koppeling tussen theorie en praktijk.

Opleidingsaanbod Mariënburggroep: kennis maar ook vaardigheden

De Mariënburggroep biedt u een uitgebreid aanbod aan trainingen en opleidingen op het gebied van handhaving. Natuurlijk verzorgen we de trainingen rond wet- en regelgeving. Maar naast de vakinhoudelijke trainingen besteden we aandacht aan de nieuwe vaardigheden die van u worden verwacht.

certificering

Als bewijs dat we competent en vakbekwaam zijn

  • logo cedeo*erkend bedrijfsopleidingen open
  • logo cedeo*erkend bedrijfsopleidingen maatwerk