`

Agenda

Jurisprudentie Awb

Opgelet! Jurisprudentie Awb is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Jurisprudentie Awb

Jurisprudentie Awb: bent u de weg kwijt?

Wij helpen u (weer) op weg !

De Awb is het algemeen - juridische richtsnoer voor de meeste medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen. Om de paar jaar wordt de Awb uitgebreid met nieuwe onderwerpen. Wekelijks echter geven de bestuursrechters uitspraken die voor de bestuurspraktijk van belang zijn. De ene keer verandert de bestuursrechter van koers, de andere keer geeft de bestuursrechter uitleg aan een bepaling waarnaar lang is uitgezien.

Van (juridisch) medewerkers bij lagere overheden wordt verwacht, dat zij niet alleen de wijzigingen in de Awb-wetgeving bijhouden maar (zeker) ook de ontwikkelingen in de Awb-rechtspraak. Onvoldoende kennis van de rechtspraak is aan te merken als een risico. Onder de werking van de Wet Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten kan het nemen van een besluit in strijd met de rechtspraak worden gekwalificeerd als een schadeveroorzakend onrechtmatig besluit. Dit geeft aanspraak op schadevergoeding, waartoe de bestuursrechter het bestuursorgaan kan veroordelen.

Voor het adequaat en consequent bijhouden van de immer grote stroom jurisprudentie laat de dagelijkse werkdruk niettemin helaas onvoldoende dan wel in het geheel geen ruimte. Er is hierdoor een duidelijke noodzaak om buitenshuis jurisprudentieel “bij te tanken”. MariënburgGroep, kenniscentrum van en voor gemeenten, wil en kan uitdrukkelijk in deze kennisbehoefte voorzien.

Deelnemers

Juridisch medewerkers/juristen, juridisch controllers en -beleidsmedewerkers, secretarissen commissie bezwaarschriften.

Programma

Uit de grote stroom jurisprudentie van in hoofdzaak de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de afgelopen periode is een selectie gemaakt, specifiek uitgaande van de kennisbehoefte die bij gemeenten verondersteld wordt aanwezig te zijn.

Tijdens deze cursusdag zal deze selectie op systematische en kundige wijze aan u worden uiteengezet.

Met een interactieve en afwisselende methodiek komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Aanvraag, bezien in relatie tot het te nemen besluit
 • Belanghebbende
 • Elektronisch bestuurlijk verkeer
 • Ontvangen, bekendmaking en verzending van procesrechtelijk relevante stukken
 • Toepassing Uniforme openbare voorbereidingsprocedure
 • Van rechtswege verleende beschikkingen
 • Subsidie, inclusief beëindiging en vermindering
 • Handhaving, inclusief invordering verbeurde dwangsommen, begunstigingstermijn, overtrederbegrip
 • Behandeling van bezwaarschriften
 • Proceskostenvergoeding
 • Bestuursschaderecht, en verdeling van rechtsmacht
 • Vertrouwensbeginsel

Rode draad

 • Deelnemersvragen en praktijkkwesties
 • Onmisbare tips voor uitvoering en beleid
 • Actuele stand van zaken

Overige:

 • Door deelnemers in te brengen praktijkcasus, zo mogelijk tevoren aan de docent voor te leggen via info@marienburggroep.nl

Bijzonderheden

De docent beschikt over een, in eigen beheer opgezette en ontwikkelde database, die op dit moment meer dan 1.000 gecategoriseerde uitspraken bevat waar tijdens de cursus gebruik van zal worden gemaakt.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten