Agenda

Inleiding ruimtelijke ordening

Opgelet! Inleiding ruimtelijke ordening is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Inleiding ruimtelijke ordening

In twee dagen nemen wij je mee in de wereld van de ruimtelijke ordening. Verkennend en vooral bedoeld om je een beeld te schetsen van bestemmingsplannen, hun betekenis en de (juridische) gevolgen daarvan voor de leefomgeving in een gemeente.

Je leert om te gaan met verzoeken om afwijkingsbesluiten en de impact daarvan op andere omgevingsaspecten, zoals het behoud van monumenten, de milieuwetgeving en zaken met betrekking tot water en natuurbescherming. Ook gaan we in op enkele procedurele aspecten en rechtsbescherming.

Dag 1:

 • Ruimtelijke ordening: inleiding het ruimtelijke planstelsel
 • Wetgeving: relatie Wro, Wabo en Awb
 • Ruimtelijk beleid van de verschillende overheden
 • Instrumentarium uit de Wet ruimtelijke ordening (structuurplan, bestemmingsplan, projectbesluit, beheersverordening etc.)
 • Praktijkvoorbeelden

Dag 2:

 • De omgevingsvergunning activiteit bouwen: wat komt daar bij kijken?
 • Planschade
 • Invloed van hoger beleid
 • Omgevingswet
 • Praktijkvoorbeelden

Opzet

Inleidend en gebaseerd op heel veel praktijksituaties, die je vanzelfsprekend ook zelf mag inbrengen!

Deelnemers

De cursus is niet alleen geschikt als je werkt bij een gemeente. Ook als je werkt bij een waterschap of omgevingsdienst is kennis van ruimtelijke ordening belangrijk. Zeker als vergunningverlener of toezichthouder, dan wel casemanager. Frontoffice of backoffice. Op basisniveau komt alles aan de orde.

Kwaliteitscriteria

De kwaliteitseisen Vergunningverlening Toezicht en Handhaving vragen van de gemeenten een forse inspanning. Alle medewerkers moeten vanaf 2015 voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de kwaliteitscriteria 2.1.. De training is afgestemd op de Kwaliteitscriteria 2.1 en de aankomende wet VTH. Deze kwaliteitscriteria zijn op verschillende niveaus beschreven. Deels hebben ze betrekking op de organisatie en deels op de medewerkers. De Kwaliteitscriteria zijn ervoor bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving te professionaliseren en de kwaliteit in die organisaties te kunnen borgen. Op medewerkersniveau moeten de taken belegd worden bij medewerkers die voldoende deskundig zijn om deze taken adequaat uit te kunnen voeren.

Deze cursus past in de opleidingscriteria bij het deskundigheidsgebied “casemanagen” en vormt de basis voor de deskundigheidsgebieden:

 • vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening;
 • vergunningverlening milieu;
 • toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening;
 • toezicht en handhaving milieu.

Datum en locatie

De cursus wordt gegeven op donderdag 7 en 28 september 2017, van 09.30 - 16.30 uur. Wij ontvangen je graag bij:

Regardz Meeting Center La Vie Utrecht
Lange Viestraat 351
3511 BK Utrecht

Het moderne vergadercentrum Regardz La Vie ligt op een steenworp afstand van de Utrechtse grachten en is uitstekend bereikbaar zowel met openbaar vervoer als met eigen vervoer. Regardz La Vie ligt op loopafstand (800m) van het station Utrecht CS.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 795,- per persoon. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met manager opleidingen Harry Ploeg. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Harry Ploeg. Hij helpt je graag verder.

portret van docent Jan Boer

Uw docent

Jan Boer

Jan Boer is teamleider handhaving, projectleider op het gebied van omgevingsrecht en trainer. Hij krijgt goede reacties van zijn cursisten: ze zijn blij met de vele praktijkvoorbeelden die hij meebrengt, maar noemen ook andere pluspunten. Op de evaluatieformulieren staat bijvoorbeeld ‘levendig’ en ‘geen minuut verveeld’. Die feedback bevestigt de (zelfgekozen) functieomschrijving van Jan: entert(r)ainer. Die titel past hem zeker: Jan is zeer mensgericht, zit elke training vol energie en loopt over van kennis, ervaring en aansprekende jurisprudentie. Heb je zelf een casus? Als het maar even kan, gebruikt Jan die in zijn training. Inbrengen dus!

portret van Harry Ploeg

Voor info neem contact op met:

Harry Ploeg

manager opleidingen

06-82868847