`

Incompany training


Omgevingswet verdieping 2024

Op 1 januari 2024 is de overkoepelende wet over het omgevingsrecht in werking getreden.

De Omgevingswet zorgt voor een flinke verandering van het omgevingsrecht. De bekende (rechts-)figuren als bijvoorbeeld ‘bestemmingsplan’, ‘milieuvergunning’ en ‘hogere waarden-besluit’ komen niet meer terug. Daarvoor in de plaats worden andere instrumenten geïntroduceerd, zoals het omgevingsplan, de omgevingswaarde en een andere milieurecht-methodiek (‘van inrichting naar milieubelastende activiteit’).

Deze cursus is speciaal bedoeld voor gemeenten. In de cursus wordt specifiek stilgestaan bij de verandering die voor de praktijk van de (beleids-)medewerker RO-, juristen en adviseurs/medewerkers VTH relevant zijn. Het dagvullend programma zorgt voor een solide voorbereiding op de Omgevingswet. De praktijk staat centraal en het inbrengen van casuïstiek en concrete vragen van de deelnemers wordt nadrukkelijk aangemoedigd!

Programma

Omgevingswet – deel I

 • Inleiding op het nieuwe stelsel
 • Achtergronden van de nieuwe wet
 • Opzet en inhoud van de wet
 • Nieuwe begrippen, nieuwe methodiek – wat is belangrijk voor de gemeentelijke praktijk?

Omgevingswet – deel II

 • Kerninstrumenten en hun werking, o.a.:
  • omgevingsplan
  • omgevingsvergunning
  • omgevingsvisie
  • omgevingswaarden en instructieregels
 • Bouwen en nieuwe ruimtelijke ordening onder de Omgevingswet
  • Verdieping functie omgevingsplan en ‘BOPA’-omgevingsvergunning
  • Bouwregelgeving in de Omgevingswet: belangrijkste veranderingen
  • Rol en toepassing nieuwe Wkb
 • Milieuthema’s in de Omgevingswet
  • Belangrijke veranderingen
  • Behandeling wijzigingen milieuthema’s
   • Externe veiligheid, geluid, geur e.v.a.

Omgevingswet – deel III

 • Overgangsfase (van oud naar nieuw stelsel)
  • Periode tot en met januari 2023
  • Waar moet ik (juridisch) extra op letten?
 • Overgangsrecht
  • Vergunningen
  • Bruidsschat (omgevingsplannen)
  • Ander overgangsrecht
 • Grondzaken
  • Veranderingen in grondzaken; -instrumenten
   • Aanpassingen in Wvg-instrumentarium
   • Wijzigingen onteigening (overgang van Onteigeningswet naar Omgevingswet)
  • Planschaderecht onder de Omgevingswet
   • Belangrijkste veranderingen
   • Hanteren nieuwe planschaderecht; veranderingen voor de praktijk
 • Procedures en rechtsbescherming
  • Procedures onder de Omgevingswet
  • Rechtsbescherming en Omgevingswet

Omgevingswet – deel IV

 • Bespreken samenvattend overzicht alle relevante wijzigingen
  • Tips and trics voor de praktijk
 • Behandelen van een (uitgebreide) casus
  • met toepassing van de belangrijkste kerninstrumenten (omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsvergunning)
  • Inbreng eigen casuïstiek

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training enkel incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten