`

Incompany training


Handhaving Awb

Handhaving Awb, de wet en rechtspraak

Handhaven staat met regelmaat in het brandpunt van de belangstelling. Gaat het de ene keer om gebruik in strijd met het bestemmingsplan, niet lang daarna haalt een verongelijkte burger het nieuws wanneer hij meent dat het gemeentebestuur handelt in strijd met het vertrouwensbeginsel door hem te gelasten zijn activiteiten naar een andere locatie te verplaatsen.

Rondom de handhavingstaak is in de loop van de tijd een veelheid aan wettelijke voorschriften en constant veranderende rechtspraak ontstaan. Deze rechtspraak is niet altijd consistent. Van bestuursorganen wordt verwacht dat zij dit alles bijhouden en correct toepassen. Er is steeds het risico dat de bestuursrechter een handhavingsbesluit vernietigt met daaropvolgend mogelijk een schadeclaim. Een handhavingsdossier bestaat uit een groot aantal schakels. Ook hier geldt: een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel.

De MariënburgGroep heeft een jarenlange ervaring met het geven van actuele en op de praktijk toegesneden cursussen handhaving, met daarbij speciale aandacht voor het juridisch kader.

Programma

Met een interactieve en afwisselende methodiek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het begrip “overtreder” en de invulling hiervan in de rechtspraak
 • Het verschil tussen preventief en repressief handhaven
 • De belanghebbende in het handhavingsrecht
 • Een klacht inzake overlast: wel of niet een aanvraag in de zin van de Awb
 • De beginselplicht tot handhaving anno 2017, mede in relatie tot het vertrouwensbeginsel en de leer van de formele rechtskracht
 • De inhoud van de herstelsanctie
 • Het vaststellen van de begunstigingstermijn
 • Hoe te handelen na de begunstigingstermijn
 • De onlosmakelijke relatie tussen de Awb-hoofdstukken 4.4 (Geldschulden) en 5 (Handhaving)
 • De invordering van verbeurde dwangsommen en hiermee gepaard gaande voetangels en klemmen
 • Het stuiten van de verjaring van de invorderingsbevoegdheid: do’s en dont’s
 • Relevante en meest recente rechtspraak

Rode draad

 • Deelnemersvragen en praktijkkwesties
 • Onmisbare tips voor uitvoering en beleid
 • Actualiteiten

Overig

Vragen en casussen van deelnemers, zo mogelijk tevoren aan de docent voor te leggen via info@marienburggroep.nl

Deelnemers

Juridisch medewerkers/juristen, handhavingsjuristen, secretaris commissie bezwaarschriften, beleidsmedewerkers en handhavers.

Incompany

We verzorgen deze training incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten