Incompany training

Eerlijke informatie vergaren is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Eerlijke informatie vergaren

Zonder eerlijke autonome informatie van de klant is het onmogelijk samen een effectief gesprek of traject te doorlopen.

Welke functie je binnen de gemeente ook vervult; tijdens klantcontact hebben we allemaal wel eens te maken met klanten die sociaal wenselijke antwoorden geven: ‘ja zeggen – nee doen’; de afspraken niet nakomen of bijvoorbeeld schulden hebben die niet aan te pakken lijken.

Zonder eerlijke informatie zal het activeren naar passend werk, het aanpakken of voorkomen van schulden of bijvoorbeeld de gedragsverandering bij de klant tijdens het traject niet blijvend zijn.

Eerlijke informatie kunnen vergaren is één van de basisvoorwaarden voor dienstverleners. De kern van een effectief traject met de klant.

Doelgroep

Een training voor consulenten, klantmanagers en andere dienstverleners.

Na deze training is de professional in staat om eerlijke informatie te verkrijgen middels:

 • Het kunnen meta- communiceren tijdens het gesprek. (ten alle tijden bewust zijn van eigen houding & gedrag én de houding & gedrag van de klant)
 • Bewust eigen houding & gedrag in te zetten/ te sturen ten behoeve van het gespreksdoel (interveniëren op het proces)
 • ‘Het verhaal achter het verhaal’ van de klant te horen
  • Effectieve vraagtechnieken te beheersen.
  • Feedback te geven met behoud van relatie met de klant
  • Slecht nieuws te geven met behoud van relatie met de klant
  • Omgaan met weerstand

Aanpak

Wij trainen op maat. Dat wil zeggen dat er binnen de veiligheid van groepjes niet groter dan 8 à 10 mensen gewerkt kan worden met ieders eigen aandachtspunten. Middels het trainen in kleine groepjes kan er dieper op de stof ingegaan worden, is er meer positief opbouwende aandacht voor iedere individuele deelnemer en beklijft de materie dus het best!

Geen extra trainingsacteur kosten - Het voordeel van Eefje Kuil is dat zij zowel gedragsdeskundige als ervaren trainingsacteur is en binnen alle trainingen beide rollen vervult. Binnen de trainingen wordt er naast een heldere uitleg van de theorie veel gebruik gemaakt van het experimenteren rond lastig gedrag. Leren door direct ervaren. De deelnemer krijgt de kans te experimenteren in de omgang met de klant in verschillende situaties en ondervindt zo –onderbouwd door de theorie- welke benaderingswijze (interventie) het best bij elke situatie aansluit.

Trainingen met handvatten en tips die de volgende dag al in praktijk gebracht kunnen worden!

Uitvoering incompany

Deze cursus wordt uitsluitend binnen uw eigen organisatie door ons op maat verzorgd. Volledig toegespitst op uw praktijk en organisatie. Knelpunten kunnen worden benoemd en nader toegelicht al naar gelang de behoefte van de deelnemers. Graag informeren wij u geheel vrijblijvend over de incompany mogelijkheden. Bel of mail met Jeroen Busse op telefoonnummer 085 - 401 22 21 of mail naar j.busse@marienburggroep.nl.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119